sif-jauns-kras


“Kokļu Skola”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2017

Meklēt projektus

Nometnē, kas notiks Limbažu novada Katvaros, satiksies 40 (20+20) bērni un jaunieši, kas dzīvo Latvijā un diaspora Vācijā, Anglijā, Spānijā, Francijā, Igaunijā un Norvēģijā. Nometnes kopīgais mērķis – apgūt kokles spēli un pašam izgatavot savu instrument, jo kokles un koklēšanā kā Latvijas kultūras kanonā ierakstīta vērtība vienlaikus ir arī viens no latviskuma/latviskās kultūras simboliem. Līdztekus nometnes ārpusnodarbību laikā iegūtajām prasmēm, zināšanām par Latvijas vēsturi, tradīcijām un folklore un nodarbībās izkoptajām valodas prasmēm, latviešu diaspora nometnes rezultātā iegūs jaunus resursus latviskās identitātes kopšanai un saglabāšanai – jo bērni un jaunieši, kas prot spēlēt savā īpašumā esošu kokli, nenoliedzami ir vērtīgs ieguvums katrai diasporas kopienai un paraugs pārējiem – paredzēts, ka nometnes laikā tiks izgatavotas vismaz 15 kokles. Būtiski, ka nometnes programma tiek īstenota sadarbībā ar jauniešiem, kuru spilgtākais pašizteiksmes veids ir kokļu gatavošana (Rihards Valters) vai kokles spēle (Ansis Jansosns, Rasa Jansone, Rozīte Spīča) dažādās muzicēšanas situācijās un veidos.

Piešķirtais finansējums: 12 993,42 EUR / 9 131.83 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/SP/05
Projekta īstenotājs: Tradicionālās kultūras biedrība MANTOJUMS
Īstenošanas vieta: Limbažu novads, Katvaru pagasts
Statuss: Noslēgts līgums