sif-jauns-kras


“Atgriezties un pieminēt”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir Latvijā dzīvojošo ebreju bērnu un jauniešu pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas ebreju etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana.

Projekta ietvaros ir plānota ebreju un latviešu skolu jauniešu sadarbība, kas vērsti uz kopīgu vērtību apzināšanu un kopšanu, vienotas vēstures izpratnes veidošanu, Latvijas sabiedrisko un politisko procesu izpratni un analīzi.

Projektā ir plānots iesaistīt ebreju bērnus no Š.Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas un latviešu bērnus no Rēzeknes katoļu vidusskolas un Majoru vidusskolas (Jūrmala).

Projektā ir akcentētas divas tēmas:
1. Latvijas ebreju reliģiskā dzīve (Rēzeknes Zaļā sinagoga).
2. Mazākumtautības un deportācijas PSRS laikā.

Latvijas tautai ir daudz kopīga ar tajā dzīvojošo mazākumtautībam: tā ir traģiskā 20.gs.vēsture, kurā deportācijās cietuši ne tikai latvieši, bet arī ebreji. Par šiem faktiem ir maz pētījumu un diskusiju. Nepieciešams mazināt stereotipus, kā arī caur vēstures faktiem tuvināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību kopīgās vēstures notikumu piemiņu, kas veicinātu sabiedrības saliedētību un identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. Īpaši svarīgi ir iesaistīt šajos procesos un pētījumos jauniešus.

Projekta ietvaros braucieni no Rīgas uz Rēzekni (ar Rēzeknes Zaļās sinagogas apmēklējumu) – 24.septembrī un no Rēzeknes uz Rīgu – 18.jūnijā un 15.oktobrī (izstādes prezentācijas dienā). Ir plānotas tikšanās Rīgā ar Latvijas Katoļu Arhibīskapu Z.Stankēviču un Lietuvas virsrabīnu K.Kreļinu.)

Projekta rezultāts – izstāde „Mazākumtautības un deportācijas". Pētniecības process ir plānots kopā ar Rīgas Latgales Priekšpilsētas Politiski Represēto Biedrību.

Izstādes prezentācijas vieta – I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas Nams Rīgā.
Decembrī izstāde būs redzama Žaņa Lipkes Memoriālā.

Piešķirtais finansējums: 3650,00 EUR / 2 565.23 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/MTSP/04
Projekta īstenotājs: Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums”
Īstenošanas vieta: Rīga, Latgale