sif-jauns-kras


Mūsējie Viņi iedvesmo citus

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: „Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, mazākumtautībām un personām ar invaliditāti" 2017

Meklēt projektus

Projekta pamatā ir publikāciju sērija portālā žurnālos Patiesā Dzīve, 9 Vīri, portālā jauns.lv, laikrakstos Kas jauns Avīze un Laimīgā Programma.

Paralēli publikāciju sērijai rīkojam kampaņu ar nosaukumu Mūsējie, kurā aicinām Latvijas sabiedrību dalīties savā pieredzē par pozitīvajiem integrācijas piemēriem.

Kampaņa notiek visos izdevniecības medijos. No lasītāju iesūtītajiem piemēriem, izdevniecības žurnālisti veido jaunus stāstus, portretus, intervijas un reportāžas

Visas publikācijas tiek veidotas no konkrētiem, reālajā dzīvē balstītiem piemēriem. Katru aprakstīto situāciju komentē, izvērtē, analizē jomas eksperti – juristi, ekonomisti, atbildīgo institūciju pārstāvji, izpildvaras un likumdevēju pārstāvji.

Projekta noslēgumā rīkojam publikāciju varoņu klātienes tikšanos ar integrācijas jomas vadošajām amatpersonām. Pēc tikšanās apkopojam konkrētus priekšlikumus integrācijas politikas uzlabošanai.Projekta rezultāti:

http://jauns.lv/tema/musejie-vini-iedvesmo-citus

Piešķirtais finansējums: 25646,62 EUR / 18 024.55 LVL;
Projekta numurs: 2017/LV/MA/MT/09
Projekta īstenotājs: SIA "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI"
Īstenošanas vieta: Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.06.2017.-31.10.2017.

http://jauns.lv/tema/musejie-vini-iedvesmo-citus