sif-jauns-kras


Limbažu fonda darbības stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2018

Поиск проектов

Projekta tiešais mērķis – nodibinājuma "Limbažu fonds" darbības kapacitātes stiprināšana un jaunu pasākumu ieviešana sabiedrības iesaistes līmeņa paaugstināšanai vietējās teritorijas attīstībā.

Projekta mērķa grupa: 12 Limbažu fonda dibinātāji, 10 fonda brīvprātīgie atbalstītāji, 25 pedagogi, 15 jaunieši un Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Projekta galvenās aktivitātes: Labdarības ideju integrēšanas skolu ikdienā, Limbažu fonda mājaslapas pilnveidošana, fonda dibinātāju un atbalstītāju pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī jaunas ziedojumu formas uzsākšana - Uzņēmēju Labdarības bumbu rallija loterija.
Sagaidāmie rezultāti: Noorganizēti pasākumi labdarības aktivitāšu integrēšanai skolu ikdienas darbā, veikta 2 jaunu ziedojumu piesaistes formu pasākumu īstenošana – Ziedotāju aplis un Uzņēmēju labdarības bumbu rallija loterija, paaugstināta Limbažu fonda darbības kapacitāte un efektivitāte, veicināta sabiedrības izpratne par filantropijas nozīmību un uzticība Limbažu fonda darbības mērķiem.

предоставил финансирование: 6997,34 EUR / 4 917.76 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/NVOF/DAP/MIC/002
Исполнитель проекта: Nodibinājums "Limbažu fonds"
Место реализации: Alojas, Krimuldas, Limbažu, Salacgrīvas novads
Период проетка: 01.01.2018.-31.10.2018.