sif-jauns-kras


Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem "Latvijas ceļvedis"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm 2018

Поиск проектов

Projekta „Latvijas ceļvedis" mērķis ir īstenot neformālās izglītības aktivitāšu kopu Latvijas diasporas ārvalstīs piederīgajiem bērniem un jauniešiem kopā ar Latvijas jaunās paaudzes pārstāvjiem, lai veicinātu diasporas bērnu latviešu valodas zināšanu apguvi un paaugstināšanu, latviešu kultūras, tradīciju, dabas un vēstures objektu, izglītības un uzņēmējdarbības iespēju un tautsaimniecisko sasniegumu iepazīšanu, stiprinātu mērķauditorijas nacionālo identitāti, integrētu mērķauditoriju Latvijas sabiedriskajā dzīvē, veidotu draudzīgas attiecības starp mērķauditorijas bērniem un viņu vienaudžiem Latvijā, izkoptu nometnes dalībnieku piederības apziņu latviskajai kultūrtelpai, Latvijas valstij un mīlestību pret tēvzemi, kas motivētu diasporas bērnus nākotnē atgriezties Latvijā, un Latvijas sabiedrībā veidotu toleranci pret diasporas latviešiem. Nometnes „Latvijas ceļvedis" aizbildnis ir populārais Latgales izcelsmes latviešu kinorežisors Jānis Streičs, ar kuru Daugavpils Universitātei ir ilgstoša sadarbība. Projekta dalībniekiem ir paredzēta tikšanās ar Jāni Streiču Rīgas Latviešu biedrības namā.

Projekta mērķa grupa – projekta komunikatīvajās, radošajās un neformālajās aktivitātēs un meistarklasēs piedalīsies16 diasporas bērni un 16 Latvijas skolēni un jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem.

Nometnes periods: 27.07.2018.-02.08.2018.

предоставил финансирование: 12999,86 EUR / 9 136.35 LVL;
Номер проекта: 2018.LV/SP/08
Исполнитель проекта: Daugavpils Universitātes Mūžizglītības, kultūras un zinātnes komunikācijas biedrība "Intelekta parks"