Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Tiks organizēti atbalsta pasākumi iekļaujošas darb[..]

Tiks organizēti atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai

Logo ESF

Tiks organizēti atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai

Eiropas Savienības līmenī vairāk kā 50% uzņēmumu, apzinoties finansiālos ieguvumus, ko sniedz tolerances veicināšana un atvērtas darba vides nodrošināšana, ievieš dažādības vadības stratēģisko pieeju. Latvijas uzņēmēji ievieš tikai atsevišķus dažādības vadības pasākumus un nedefinē dažādības vadību kā atsevišķu vadības politikas virzienu.

Saskaņā ar Kantar TNS aptauju5 (2017) Latvijā 39% darba devēju nespēj nosaukt nevienu ieguvumu, kāpēc īstenot dažādības vadības un iekļaujošas darba vides izveides pasākumus, vienlaikus 17% darba devēju atzīst dažādības vadības pozitīvo ietekmi uz darba vidi, uzsverot darba produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanos. Vairums darba devēju kā galveno šķērsli dažādības veicināšanai min aizspriedumus un stereotipus (20%), 13% darba devēju norāda uz līdzekļu trūkumu, bet 5% min izpratnes trūkumu. Vienlaicīgi gandrīz katrs trešais (28%) nevar nosaukt nevienu šķērsli, kas kopumā traucē attīstīt vai ieviest dažādības vadības un iekļaujošas darba vides pasākumus uzņēmumos un iestādēs Latvijā.

Lai veicinātu diskriminācijas gadījumu novēršanu darba attiecībās un sekmētu darba devēju atvērtību dažādības vadībai Latvijā, 2018. gada 31. jūlijā Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumu ar nodibinājumu "Ventspils Augsto tehnoloģiju parks". Līguma ietvaros 2018. un 2019. gadā tiks nodrošināti atbalsta pasākumi darba devējiem iekļaujošas darba vides veicināšanai. Tiks apkopoti labās prakses piemēri un izteikta atzinība tiem darba devējiem, kuri ievieš dažādības vadības principus un kuri ar savu ikdienas darbu snieguši nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā. kā arī tiks veicināta interese un motivācija citiem darba devējiem veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādībai.

Ar atbalsta pasākumu iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadība programmu var iepazīties šeit.

Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Projektu nodaļa
Diskriminācijas novēršanas programmu koordinators
Tālr. +371 67 078 205
e-pasts:

ESF projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) īstenošanai finansējums tiek piešķirts no

Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).