Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > LSK sociālo darbinieku un sociālo mentoru pieredz[..]

LSK sociālo darbinieku un sociālo mentoru pieredzes stāsti

ESF LSK

LSK sociālo darbinieku un sociālo mentoru pieredzes stāsti

Ir pagājuši trīs mēneši, kopš biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) ir uzsākusi sociālo mentoru un sociālo darbinieku pakalpojumu sniegšanu "Patvēruma meklētāju centrā", Muceniekos. Uzsākot darbu 2018. gada 1.jūnijā, LSK pārņēma jau iesākto programmu un jūnija mēnesī apkalpoja 89 klientus, jūlijā – 111 un augustā – 93 klientus.

Apkopojot trīs mēnešu darbu kopš 2018. gada 1. jūnija, ir jāsecina, ka patvērumu meklētāju un personu ar bēgļa vai alternatīvo statusu skaits gan Patvēruma meklētāju centrā, gan ārpus tā ir mainīgs un atkarīgs no dažādiem faktoriem. Patvēruma meklētāji un bēgļi ir pakļauti dažādām pārmaiņām un izaicinājumiem, un ne katrs ir spējīgs veiksmīgi tikt galā ar tiem. LSK sociālie darbinieki un sociālie mentori ir tie, pie kuriem ar savām grūtībām klienti vēršas, lai saņemtu palīdzību un atbalstu savu sociālo problēmu risināšanā. Lai pilnvērtīgi un efektīvi sniegtu palīdzību un rastu risinājumu, ir jāspēj sadarboties ar klientu, ir jāpiesaista un jāizmanto dažādi resursi. Šoreiz vēlamies sniegt ieskatu mūsu, iespējams, vienā no galvenajiem resursiem – LSK sociālo darbinieku un sociālo mentoru pieredzes stāstos.

Arī LSK sociālo mentoru komanda ir daudznacionāla – to vidū ir latviešu, turkmēņu, tatāru, krievu, baltkrievu izcelsmes mentori, kuri lieliski pārvalda latviešu, krievu, angļu, arābu, poļu un franču valodas. Tikai pateicoties lieliskajai LSK sociālo mentoru un sociālo darbinieku komandai, mēs esam spējuši nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu šo trīs mēnešu laikā.

LSK sociālais mentors:

„Uzsākot mentora darbu, visvairāk pārsteidza, cik šī vide ir dinamiska un neparedzama - katra diena izvēršas pretēji plānotajam, jo bēgļu situācijas nekad nav paredzamas.

Situācijas, ar ko saskāros šo trīs mēnešu laikā, ir bijušas neordināras un šajā darbā, manuprāt, ir jābūt ļoti elastīgam, lai mirkļos, kad procesi virzās ne tā kā plānots, spētu izdomāt vismaz trīs citus variantus, lai tomēr klientam sniegtu tik ļoti nepieciešamo atbalstu. Tāpat ir jārēķinās, ka tu kā mentors tomēr nespēsi 100% atdalīt savas sajūtas no klienta pārdzīvojumiem – reizēm tas ir prieks par mazajām un lielajām uzvarām, reizēm tā ir bezpalīdzības sajūta un sāpes.

Kā mentors es redzu, cik daudz ir nesakārtotu lietu valsts līmenī, kas jāatrisina, lai klienti varētu uzsākt savu jauno dzīvi Latvijā.

Reizē es redzu, cik daudz labsirdīgu cilvēku un atvērtu organizāciju ir Latvijā, kas ir gatavi palīdzēt, bet tajā pašā laikā, cik tomēr noraidoša, stereotipiem pilna un nedroša sabiedrība esam. Mentora darbā var ļoti daudz mācīties – kultūru īpatnības, valodu dažādību, arī sadarbību ar citām,- gan valsts, gan privātajām organizācijām. Man personīgi vislielāko gandarījumu sagādā, kad redzu, kā patvēruma meklētāju un bēgļu bērni sāk iekļauties Latvijas sabiedrībā - sadraudzējas ar citiem bērniem, piedaloties bērnu vasaras nometnēs, interešu pulciņos, dzied, dejo latviešu tautas dejas un soli pa solim apgūst latviešu valodu. Tas ir mirklis, kad jūtu, ka, lai kādās grūtības piedzīvotas, bērni redz labo, jūt mūsu atbalstu un ir atvērti jaunajai dzīvei – šeit, Latvijā!"

LSK sociālais mentors:

"Absolūti negaidīta tikšanās man iezīmēja Starptautiskā Sarkanā Krusta organizācijas (ICRC). fantastiskais stāsts par to, kā radās Sarkanais Krusts un Henry Dunant vārds. Tas tik ļoti mani uzrunāja, ka sapratu, ir laiks atrast savējos, t.i., Latvijas Sarkano Krustu un interesēties par darba iespējām šeit. Un šobrīd izrādās, ka tā ir bijusi straujākā karjera manā dzīvē, dažu nedēļu laikā no brīvprātīgās es kļuvu par pilnas slodzes sociālo mentoru. Esmu laimīga, jo mana vēlme palīdzēt, būt par starpnieku starp tiem, kas var un kam vajag palīdzību, nav atkarīga no naudas esamības vai neesamības...Tā vienkārši ir. Patiesi spēj aizkustināt un iepriecināt visvienkāršākās lietas, ka esam palīdzējuši tik daudz bēgļiem, ka, piemēram, kāds bēgļu bērns tagad multenītes var skatīties mājās televīzijā, nevis telefonā, dzirdēt latviešu valodu TV programmās vai arī mirklis, kad vienā dienā pēkšņi bērni saņem ziņu, ka rīt viņiem ir jādodas uz bērnudārzu, jo kāds ir dzirdējis izteikto lūgumu pēc palīdzības."

LSK sociālais darbinieks:

"Lai arī mana sociālā darba pieredze ir ievērojama, sociālais darbs ar patvēruma meklētājiem un bēgļiem ļoti atšķiras no ierastā sociālā darba. Mūsu klienti nereti ir situācijas ķīlnieki, piemēram, atšķirībā no Latvijas klientiem, viņi ir daudz motivētāki mainīt savu dzīvi, sākt strādāt, apgādāt savu ģimeni, taču tas nav iespējams līdz statusa saņemšanai, kas bieži vien ilgst pusgadu vai vairāk. Mūsu klientiem ir ierobežotas iespējas socializēties vai integrēties sabiedrībā, jo viņu brīvais laiks pārsvarā paiet Patvēruma meklētāju centra sienās, tāpēc viņi ir priecīgi par jebkuru iespēju pavadīt laiku ārpus Mucenieku teritorijas."

Palīdzības sniegšana

Patvēruma meklētājiem un bēgļiem gan Muceniekos, gan ārpus centra visu šo trīs mēnešu garumā ir nodrošināta pārsvarā primāro vajadzību apmierināšana un formalitāšu kārtošana - apģērba un sadzīves preču sagādi, palīdzība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, bērnu iekārtošana bērnudārzos un skolās, klientu pavadīšana uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, tiesu, banku kontu atvēršana, došanās ar klientiem uz Sociālo dienestu, Nodarbinātības Valsts aģentūru, pie darba devēja Tāpat klientiem ikdienas darbā tiek sniegts emocionāls atbalsts, jo psiholoģiskais atbalsts un socializēšanās veicināšana būtiski uzlabo klientu pašsajūtu un spēju iejusties jaunā vidē, kā arī būt motivētiem aktīvi iesaistīties savas dzīves apstākļu uzlabošanā.

Augusta mēnesī trijiem klientu bērniem sadarbībā ar Ropažu novada domi, bija iespēja piedalīties piecu dienu izglītojošā nometnē, kas palīdzēja viņiem apgūt latviešu valodu un iepazīt citus bērnus. Tāpat augustā tika noorganizēta ekskursija visu klientu ģimenēm uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai iepazītu stāstus par Latvijas dabā sastopamiem dzīvniekiem, kā arī apciemotu Zoodārzā esošos eksotiskos dzīvniekus, no kuriem daži, iespējams, brīvā vidē dzīvo klientu izcelšanās zemēs.
Izaicinājumi

Reizē esam apzinājuši arī būtiskas problēmas patvēruma meklētāju un bēgļu sociālekonomiskajā iekļaušanas procesā. Šobrīd akūtākā problēma ir bērnu integrācija skolā, jo bērniem atšķirībā no pilngadīgajiem patvēruma meklētājiem un bēgļiem, netiek mācīta latviešu valoda, tāpēc iekļaušanās mācību procesā, īpaši tiem bērniem, kuri pirmo reizi uzsāk mācības vecākajās klasēs, ir apgrūtināta. Valsts šobrīd nenodrošina pilnā apmērā palīdzību bēgļu bērnu integrācijas procesam izglītības iestādēs (piemēram, asistentus, valodas mentorus vai papildus pedagogus), lai atvieglotu šo bērnu iekļaušanos mācību procesā.
Problemātiska ir arī dzīves vietas atrašana bēgļiem pēc statusa saņemšanas gan dzīvojamās platības trūkuma dēļ, gan dzīvokļu īpašnieku aizspriedumainās attieksmes pret bēgļiem dēļ, būtisks šķērslis ir arī bēgļu finansiālais stāvoklis, uzsākot patstāvīgu dzīvi (elementāru sadzīves lietu trūkums, nespēja segt pirmo iemaksu un veikt ikmēneša maksājumus dzīvesvietas izīrētājiem u.c.).

Tāpat liels izaicinājums ir medicīnas aprūpe, jo daudzos gadījumos medicīnas iestādes personāls baidās no citādā/ svešā un atsakās apkalpot bēgļus, viņu pagaidu dokumentus uzskatot par nederīgiem. Ļoti daudzos gadījumos medicīniskā palīdzība ir nepieciešama ātrāk, nekā ir ārsta pieraksts, un bēglis nav spējīgs apmaksāt ārstu, lai ātrāk tiktu uz vizīti.

Arī latviešu valodas apguve patvēruma meklētājiem un bēgļiem ir nepietiekama, t.i., pusotrs mēnesis jeb 80 mācību stundas, kuru laikā valodu patvēruma meklētāji pietiekamā līmenī pārsvarā neapgūst.

Sadarbība

Trīs mēnešu garumā ir izveidojusies laba sadarbība ar iesaistītajām valsts institūcijām (piem., NVA, PMLP, VSAA u.c.), nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām, kā arī ārvalstu vēstniecībām, kā piemēram, Apvienoto Arābu Emirātu vēstniecība, kas ir sniegusi neatsveramu palīdzību praktisku lietu nodrošināšanai patvērumu meklētājiem un bēgļiem, jo īpaši viņu bērniem.

Laika posmā no 2018. gada 1. jūnija līdz 31. augustam, atbalstu snieguši 2 sociālie darbinieki un 10 sociālie mentori. Tāpat, palīdzības sniegšanā iesaistījušies vairāki LSK brīvprātīgie, kas sniedz nenovērtējumu ieguldījumu kopīgā mērķa sasniegšanai.

LSK aicina pievienoties savai komandai jaunus sociālos mentorus!

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums tiek nodrošināts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Gundega Rupenheite
Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts"
Projekta vadītāja
Tālr. 28379100
e-pasts:

Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078226
e-pasts: