sif-jauns-kras


RA(Ā)DI SAVU PASAULI. Līdzdalības veicināšana un kompetenču stiprināšana tandēmos

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta "RA(Ā)DI SAVU PASAULI - līdzdalības veicināšana un kompetenču stiprināšana tandēmos" ir latviešu kultūras biedrības SAIME iecere un mērķis 2018. gada aktivitāšu īstenošanai Štutgartes kopienā un sadarbojoties ar kaimiņkopienām un biedrībām gan Eiropā, gan Latvijā.

Projekta mērķis ir atbalstīt dažādo interešu grupu: bērnu, jauniešu, ģimeņu, trimdas un jaunatbraukušo latviešu aktivitātes, veicināt to pašorganizēšanos, pilnveidošanos un profesionalizēšanos, stiprināt gan atsevišķo grupu, gan pašas biedrības sistemātisku darbu, kā arī veicināt sadarbību, veidojot kompetenču tandēmus gan biedrības ietvaros, tādējādi iesaistot darbībā jaunus aktīvistus, nodrošinot pieredzes, zināšanu un prasmju nodošanu jauniešiem, gan darbojoties tandēmā ar citām kopienām, biedrībām un organizācijām.

Galvenie projekta pasākumi mērķu sasniegšanai ir radošās projekta aktivitāšu plānošanas darbnīcas, pieredzes apmaiņas tikšanās ar Eiropas kopienu pārstāvjiem, bērnu, jauniešu un ģimeņu radošā nometne, personības izaugsmes darbnīcas, politiskā diskusija, kā arī prezentācijas stendi un aktivitātes vietējos starpkultūru pasākumos.

Piešķirtais finansējums: 2018.LV/DP/05/06 EUR / 1 418.26 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/05/06
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latviešu kultūras biedrība SAIME"
Īstenošanas vieta: Vācija - Štutgarte, Frankfurte, Minstere; Lielbritānija - Londona
Īstenošanas ilgums: 01.04.2018.-31.10.2018.