Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Biedrības darba informatīvais nodrošinājums

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Projekta ietvaros tiks stiprināts biedrības pamatdarba informatīvais un vizuālais nodrošinājums, lai pateicoties kvalitatīvas un pieejamas informācijas apritei celtu biedrības atpazīstamību diasporas kopienā un Luksemburgas un Latvijas medijos un sabiedrībā, lai veicinātu biedru un aktīvistu piesaisti biedrībai, stiprinātu Luksemburgas un apkaimes latviešu kopienas pilsonisko apziņu un līdzdalību, īpaši ceļā uz Simtgades Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā. Projekta rezultātā tiks celta arī izpratne par biedrības ieguldījumu diasporas, Latvijas un Luksemburgas sabiedrību sadarbības veidošanā un par saikni ar Latvijas aktualitātēm.

Šajā nolūkā tiks veikti (i) biedrības interneta vietnes strukturāli, tehniski un saturiski pielāgojumi lietojamības un pieejamības uzlabošanai, un (ii) pilnveidoti un izgatavoti biedrības vizuāli informatīvie materiāli (informatīvais video, baneri, universāls stendu noformējums, brošūras).

Piešķirtais finansējums: 6979,00 EUR / 4 904.87 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/21/11
Projekta īstenotājs: Asociācija „Luksemburga – Latvija”
Īstenošanas vieta: Luksemburga - Luksemburga
Īstenošanas ilgums: 01.05.2018.- 31.10.2018.