sif-jauns-kras


Seminārnometņu cikls „Jauno līderu skola Minsterē”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2018

Meklēt projektus

Latviešu kopības Vācijā darbībā vienmēr svarīga bijusi jauniešu auditorija no visām diasporas mītnes zemēm, tāpēc projektā paredzētas seminārnometnes (piektdienas vakars, pilna sestdiena, svētdienas priekšpusdiena) jauniešiem no 5 Eiropas valstīm un Latvijas (5-10 pers. no katras kopienas). Mērķis - veidot iesaistītos jauniešus par līderiem, kuri gūto pieredzi var izmantot tālākajā darbā savā kopienā. Apskatāmās tēmas ("Dzīve starp divām identitātēm„ , „Latvijas Fake news" un „Ko mēs vēlamies?"), izvēlētas, balstoties uz pieņēmumu, ka tikai pašai mērķauditorijai patiešām svarīgu jautājumu izskatīšana var atstāt ietekmi uz viņu personības veidošanos. Prioritāte šī projekta ietvaros ir pašu jauniešu dzīve, taču tēmu iztirzājums veido pamatu pilsoniskās sabiedrības aspektiem – 1.) prasmi kritiski vērtēt informāciju, 2.) izpratni un tās radītu drošības sajūtu par savu piederību gan mītnes, gan izcelsmes zemei, 3.) izpratni un motivāciju iesaistīties kopienas dzīvē ne tikai patērētāja, bet arī ieguldītāja statusā. Projekts pretendē uz augstāku, pāri frāzēm, īslaicīgām aktualitātēm un lozungiem, esošu līmeni.

Piešķirtais finansējums: 14800,00 EUR / 10 401.50 LVL;
Projekta numurs: 2018.LV/DP/23/15
Projekta īstenotājs: Latviešu kopība Vācijā
Īstenošanas vieta: Vācija - Minstere
Īstenošanas ilgums: 20.06.2018.- 20.10.2018.