sif-jauns-kras


Latviešu mūzika

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis - sniegt iespēju Latvijas jaunās paaudzes mūziķiem dalīties ar savu radīto, iepazīstināt ar savu daiļradi plašāku auditoriju.

Projekta uzdevums - rosināt diskusiju, viedokļu apmaiņu par mākslinieka veikumu, sniegt arī profesionālu vērtējumu par konkrēto mākslas darbu (fonogrammu, videoklipu), kā arī stimulēt jaunos mūziķus turpināt radīt.

Mērķa grupa 786 696 unikālo lasītāju liela auditorija, aptverot visu Latviju un latviešu auditoriju ārvalstīs.

Lai sasniegtu mērķi, paredzēts īstenot trīs galvenās aktivitātes, visām aktivitātēm paredzēts foto un video vai audio, rakstiska publikācija:
1. Demo skapis, kurā tiks atspoguļoti pavisam jauni, vēl plašāku ievērību neguvuši mākslinieki, kur ieraksta tehniskais kvalitātei sekundāra loma, galvenais - oriģināls saturs;
2. Albuma apskats, kurā tiks padziļināti analizētas kāda jauna mūzikas ieraksta saturiskās, muzikālās kvalitātes;
3. Intervija/portrets, kur lasītājs tiks iepazīstināts ar jaunu mākslinieku.


Projekta mērķis - sniegt iespēju Latvijas jaunās paaudzes mūziķiem dalīties ar savu radīto, iepazīstināt ar savu daiļradi plašāku auditoriju.

Projekta uzdevums - rosināt diskusiju, viedokļu apmaiņu par mākslinieka veikumu, sniegt arī profesionālu vērtējumu par konkrēto mākslas darbu (fonogrammu, videoklipu), kā arī stimulēt jaunos mūziķus turpināt radīt.

Mērķa grupa 786 696 unikālo lasītāju liela auditorija, aptverot visu Latviju un latviešu auditoriju ārvalstīs.

Lai sasniegtu mērķi, paredzēts īstenot trīs galvenās aktivitātes, visām aktivitātēm paredzēts foto un video vai audio, rakstiska publikācija:
1. Demo skapis, kurā tiks atspoguļoti pavisam jauni, vēl plašāku ievērību neguvuši mākslinieki, kur ieraksta tehniskais kvalitātei sekundāra loma, galvenais - oriģināls saturs;
2. Albuma apskats, kurā tiks padziļināti analizētas kāda jauna mūzikas ieraksta saturiskās, muzikālās kvalitātes;
3. Intervija/portrets, kur lasītājs tiks iepazīstināts ar jaunu mākslinieku.

предоставил финансирование: 14908,55 EUR / 10 477.79 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/MA/087/06
Исполнитель проекта: SIA "TV NET"
Период проетка: 01.04.2019. - 31.01.2020.