sif-jauns-kras


Interešu aizstāvības darbs iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā 2019.gadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2019

Поиск проектов

Projekta mērķis ir, pastiprināti sekojot līdzi LR 13.Saeimā ievēlēto politisko spēku aktivitātēm un piedaloties Saeimas komisiju un apakškomisiju un ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs, sekojot līdzi nozares politikas dokumentu izstrādes, apspriešanas un īstenošanas procesam un sekmējot īpašas sabiedrības reproduktīvās veselības veicināšanai paredzētas deputātu grupas izveidošanu 13.Saeimā, nodrošināt mazaizsargāto iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību, veicināšanas jomā.

Projekts galvenokārt attiecas uz skolas vecuma bērnu, reproduktīvā vecuma sieviešu un HIV apdraudētiem un inficētiem Latvijas iedzīvotāju veselības veicināšanu, regulāri un profesionāli veicot interešu aizstāvības darbu.

Projekta galvenās aktivitātes ir iesaistīšanās lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā, sekošana līdzi procesam nacionālajā līmenī, kā arī atbalsts īpašas visu frakciju deputātu atbalsta grupas reproduktīvās veselības veicināšanai izveidei. Bez tam projekta ietvaros tiks nodrošināta "Papardes zieds" līdzdalība vairākos Eiropas Savienības NVO sadarbības tīklos, kā arī – tiks sagatavotas publikācijas masu medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības interešu aizstāvības aktuālajiem jautājumiem.

предоставил финансирование: 11186,20 EUR / 7 861.71 LVL;
Номер проекта: 2019.LV/NVOF/IAS/003
Исполнитель проекта: Biedrība “Papardes zieds”
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.01.2019.-31.10.2019.