Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2019 > Limbažu fonda darbības pilnveidošana

sif-jauns-kras


Limbažu fonda darbības pilnveidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Limbažu fonda projekta tiešais mērķis ir nodibinājuma "Limbažu fonds" darbības kapacitātes stiprināšana, brīvprātīgā darba aktivizēšanai un labdarības veicināšanai, it īpaši jauniešu vidū, ziedojumu piesaistes pasākumu efektivitātes paaugstināšana un jaunu pasākumu ieviešana sabiedrības iesaistes līmeņa paaugstināšanai vietējās teritorijas attīstībā.

Projekta mērķa grupa: 12 Limbažu fonda dibinātāji, 10 fonda brīvprātīgie atbalstītāji, 12 jaunieši, (tā saucamie problēmu jaunieši) un Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības.

Projekta galvenās aktivitātes:
- 5 dienu seminārs15 LF dibinātājiem un atbalstītājiem, kura laikā paredzēts iegūt un papildināt zināšanas un pieredzi savu iekšējo resursu attīstībā, pozitīva paštēla un dzīvesprieka uzturēšanā, palīdzības lūgšanas un sniegšanas "noslēpumos", pārliecinātas uzvedības saskarsmē nodrošināšanai, radošo spēju attīstības nozīmei labdarības un filantropijas attīstībā.
- 4 dienu apmācību seminārs 12 jauniešiem, kuriem skolas ikdienā ir problēmas ar personības resursu un risku noteikšanu, paškontroli, palīdzības lūgšanu un sniegšanu, laika vadīšanas vērtību. Ikdienas darbā cenšoties šādus jauniešus iesaistīt atsevišķos labdarības pasākumos, jūtama viņu vēlme darboties, būt noderīgiem, taču šai labajai vēlmei bieži traucē komunikācijas, mentālās spējas, izpratne par procesiem sabiedrībā, valstī, komandas darbā. Pēc apmācību semināra, kā jauniešu praktiskais darbs būs darbietilpīgā un laikietilpīgā labdarības pasākuma Bumbu rallija un uzņēmēju futbola mača uz ūdens organizēšana Limbažos, tādējādi arī cerot paplašināt LF brīvprātīgo darbinieku rindas.
-kā jauns pasākums iecerēta Labdarības idejas "atbalsts dzimtajam novadam" integrēšana bijušo novadnieku vidū,
-fonda dibinātāju un atbalstītāju pieredzes apmaiņas pasākums

Sagaidāmie rezultāti:

Noorganizēts 1 pasākums Rīgā labdarības aktivitāšu integrēšanai bijušo novadnieku vidū, notikuši, 2 apmācību semināri, kā arī iegūta pieredze un jaunas idejas darbam Viduslatgales pārnovadu fondā, pilnveidoti un paaugstināta efektivitāte 2 ziedojumu piesaistes akijām– Bumbu rallijs un Uzņēmēju labdarības futbola mačs uz ūdens, paaugstināta Limbažu fonda darbības kapacitāte un efektivitāte, veicināta sabiedrības izpratne par filantropijas nozīmību un uzticība Limbažu fonda darbības mērķiem.

Projekta īstenošanas vieta un laiks - Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novadi, Rīga no 2019.gada janvāra līdz oktobrim.

Piešķirtais finansējums: 12269,99 EUR / 8 623.40 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/DAP/003
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Limbažu fonds"
Īstenošanas vieta: Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novads
Īstenošanas ilgums: 01.01.2019.-31.10.2019.