sif-jauns-kras


Aktīva interešu aizstāvība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2019

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvību. Šī mērķa īstenošanai, nodrošināsim Apeirons biedru dalību dažāda līmeņa pārstāvniecības veidojumos valsts un pašvaldību līmenī, kā arī nodrošināsim to, lai arī informācija par panāktajiem rezultātiem un procesiem , tiktu publicēta mājas lapā, lai ar to varētu ikviens iepazīties. Tāpat arī noorganizēsim piecas atklātās tikšanās, kuru laikā dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju, savstarpēji veidot kontaktus un izteikt savu viedokli.

Piešķirtais finansējums: 7868,65 EUR / 5 530.12 LVL;
Projekta numurs: 2019.LV/NVOF/IAS/001
Projekta īstenotājs: nodibinājums “Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons”
Īstenošanas vieta: visa Latvija
Īstenošanas ilgums: 01.04.2019.-31.10.2019.