Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Turpinās darbs pie izvērtējuma par sociālās atstum[..]

Turpinās darbs pie izvērtējuma par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām

Logo ESF

Turpinās darbs pie izvērtējuma par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām

2019. gada vasarā un rudenī notika darbs pie vidussposma izvērtējuma par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām pēc Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu saņemšanas.

Ņemot vērā sociālā darba jomā pēdējos gados dominējošo uz klientu centrēto pieeju, arī motivācijas programmas izvērtēšanā paša klienta redzējumam tiek atvēlēta centrālā loma. Izvērtējuma laikā veiktas intervijas ar motivācijas programmu dalībniekiem. Katrā reģionā NVO tika aicināti rekomendēt 3-5 mērķa grupas pārstāvjus, kuru pieredzi dalībai programmā būtu būtiski atspoguļot, izvērtējot motivācijas programmu ietekmi. Kopā tika intervēti 22 klienti, kuri bija beiguši savu dalību programmā un piekrita sniegt ieskatu savā pieredzē. Izvērtējuma laikā tika veiktas intervijas ar visu reģionu pakalpojuma sniedzējiem – reģionālajiem koordinatoriem, pārmaiņu aģentiem, psihologiem, karjeras konsultantiem un NVO vadītājiem – kopā 39 personām.

Uz vidusposma izvērtējuma veikšanas brīdi ir apkopota informācija par 1. un 2.motivācijas programmu īstenošanas kārtu iznākuma un rezultāta rādītājiem noteiktajos 8 reģionos. Kopumā ir iesaistītas 931 mērķa grupas personas.

2019.gada novembrī tika sagatavots un iesniegts izvērtējuma STARPPOSMA ziņojums, kura ietvaros tiek apzināti būtiskākie rezultāti, kas gūti izvērtējuma īstenošanas gaitā, vienlaikus norādot, ka izvērtējuma process vēl turpinās, jo īpaši attiecībā uz apkopoto rezultātu padziļinātu analīzi un rekomendāciju sagatavošanu. Šobrīd Sabiedrības integrācijas fonda eksperti iepazīstas ar ziņojumu, tiekas ar pētniekiem, lai izdiskutētu neskaidros jautājumus, ziņojumā paustās atziņas.

Pētnieki turpina darbu pie vidusposma izvērtējuma GALA ziņojuma izstrādes, lai sniegtu visaptverošus secinājumus par pakalpojuma dizainu, ieguvu un izdevumu savstarpējo samērīgumu, kā arī par iespējām pilnveidot programmu un sniegt mērķa grupas vajadzībam atbilstošu pakalpojumu. Vidusposma izvērtējums par sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu situācijas izmaiņām veic SIA "SAFEGE BALTIJA". Izvērtējumu plānots veikt līdz 2020.gada martam.

Vidusposma izvērtējums tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Aija Rūse
Projekta "Dažādības veicināšana" konsultante
Tālr. 26400288
e-pasts: