Darbības programmas finansējums

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Darbības programmas finansējums

Kopējais plānotais Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajā personām piešķīrums Latvijai ir 41 024 469 euro jeb 85% no darbības programmas, kopējais plānotais valsts līdzfinansējums ir 7 239 613 euro jeb 15% no darbības programmas.

Darbības programmas izdevumi:

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gada plāns

Pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu iegāde, piegāde, EUR

2 618 856,19

4 080 143,54

4 792 287,57

4 849 241,80

6 473 125,00

8 091 060,00

Maksājumi partnerorganizācijām par atbalsta komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, EUR     

156 664,44

371 716,82

474 338,36

4 51 819,80

603 783,82

841 112,00

Kopā

2 775 520,63

4 451 860,36

5 266 625,93

5 301 061,60

7 076 908,82

8 932 172,00