sif-jauns-kras


Nometne bērniem Aizputē “Radoši un izzinoši”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis – veidot bērnu jaunradei un attīstībai labvēlīgu sociālo vidi Aizputes novadā, veicināt ģimenes kopības sajūtu, izpratni par ģimenes vērtībām. Noorganizēt radošu un izglītojošu 10 dienu nometni Aizputes novada jaunākā skolas vecuma bērniem, lai veicinātu bērnu jaunradi un personības izaugsmi, ģimeņu iesaisti. Nometne organizēta 2 posmos: katrs ilgs 5 dienas. Kopā 10 dienas. Plānotas 2020.gada jūlijā un augustā.
Projekta mērķa grupa 50 Aizputes novada 1. -3. klašu skolēni un viņu vecāki.

Nometnes ietvaros paredzēts:
1. Izglītojošā diena;
2. Dabas izzinošā diena;
3. Sporta/Veselības diena;
4. Radošo darbnīcu diena /Praktisko darbu diena;
5. Mākslas un mūzikas diena.

Katrā dienā plānotas vairākas nodarbības.

Tiks nodrošināta projekta publicitāte. Informācija par projektu tiks ievietota gan projekta sākumā, gan pēc projekta noslēguma Aizputes novada mājas lapā, sociālajā vietnē Facebook, interneta vietnēs www.rekurzeme.lv un www.aizputesnovads.lv.

предоставил финансирование: 7229,25 EUR / 5 080.75 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/34
Исполнитель проекта: Aizputes novada dome
Место реализации: Aizpute, Kurzeme
Период проетка: 01.07.2020.-31.10.2020.