sif-jauns-kras


Īpašo bērnu ģimeņu vasaras nometne “Taureņu vasaras 2020”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir noorganizēt 4 dienu (diennakts) vasaras ģimenes nometni bērniem ar īpašām vajadzībām un to vecākiem "Taureņu vasaras 2020" viesu namā „Skultes muiža", Gailīši, Skultes pagasts, Limbažu novads, (vismaz 45 dalībniekiem) veicot šādus uzdevumus:
• Integrēt bērnus ar īpašām vajadzībām un to vecākus sabiedrībā, mudinot tos apgūt jaunas prasmes, iemaņas un zināšanas;
• Stiprināt vecākus, aizsākt savstarpējo komunikāciju un draudzību, lai veidotos sadarbība starp vecākiem, kā arī izpratne, ka arī citās ģimenēs ir līdzīgas problēmas un kā tās risināmas;
• Aizpildīt bērnu brīvo laiku ar aktīvām, sportiskām un radošām nodarbībām brīvā dabā;
• Saliedēt individuālās ģimenes, kurās bieži vien savstarpējā komunikācija un sadarbība ļoti zemā līmenī.
Attīstīt bērnos un vecākos spēju iekļauties grupā, uzstāties grupas priekšā, attīstīt spēju uzdrīkstēties pateikt savu viedokli, atklāt iekšējos resursus un mācīt tos pielietot savas dzīves uzlabošanā, gūt priekšstatu par sevi, sniegt iespēju parādīt savus talantus un spējas, veicināt uzdrīkstēšanos, kā arī apgūt vai uzlabot sociālās prasmes, kuras netiek pielietotas ikdienā, bet ir nozīmīgas.
Pēc savas būtības šī nometne nav atpūta un izklaide vecākiem un bērniem, bet gan dzīves skola ļoti koncentrētā formātā. Katrs nometnes programmas solis ir pārdomāts un veltīts kādai konkrētai prasmju attīstīšanai.

Projekta mērķa grupa - vismaz 20 bērni ar dažāda veida invaliditāti, vismaz 15 brāļi/ māsas, kā arī vismaz 10 vecāki.
Projektā piedalās bērni gan ar kustību traucējumiem, gan ar dzirdes un redzes traucējumiem, gan autisma spektra skartie un citām veselības problēmām.

предоставил финансирование: 9589,93 EUR / 6 739.84 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/18
Исполнитель проекта: Nodibinājums “Palīdzēsim.lv”
Место реализации: Limbažu novads, Vidzeme, Rīga
Период проетка: 10.07.2020.-31.08.2020.