Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Veido aktīvu sabiedrību

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķi:
- veicināt jauniešu motivāciju būt sabiedriski un pilsoniski aktīviem un popularizēt jauniešu brīvprātīgo darbu;
- organizēt sabiedrības līdzdalības pasākumu "Atrodi Latgales sirdī Rēzeknē".

Projekta mērķa grupa - jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem un Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes - 3 dienu apmācības "Kāpsim līdzdalības kāpnēs" jauniešiem un sabiedrības līdzdalības pasākums "Atrodi Latgales sirdī Rēzeknē". Apmācību laikā jaunieši attīstīs dažādās prasmes, iegūs jaunas zināšanas par demokrātiju, lēmumu pieņemšanas kartību, iesaistīsies simulācijas spēlē un orientēšanās aktivitātēs, tiksies ar pieredzējušiem brīvprātīgajiem. Ar jauniešiem darbosies dažādi speciālisti (atbalsta persona, psihologs, sporta treneris u.c.). Jaunieši tiks iesaistīti pasākuma organizēšanā. Notiks sabiedrības līdzdalības pasākums, kura laikā dalībnieku komandām būs jāveic dažādi orientēšanās uzdevumi un jāiesaistās piedzīvojumu aktivitātēs. Pasākuma laikā jaunieši darbosies kā brīvprātīgie. Projekta rezultātā jaunieši tiks izglītoti par pilsoniskās līdzdalības nozīmi, viņiem parādīsies ieinteresētība un motivācija būt aktīviem arī turpmāk, viņi sāks izprast demokrātijas principus. Projekta aktivitātes veicinās sabiedrības saliedētību un informētību par dažādām jomām.

предоставил финансирование: 6 510,00 EUR / 4 575.25 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/012/07
Исполнитель проекта: Biedrība "Sedna"
Место реализации: Rēzekne un Rēzeknes novads
Период проетка: 01.05.2020.-31.08.2020.