Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Pūres pagasta iedzīvotāju forums

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis - iedzīvotāju vajadzību un vēlmju noskaidrošana, vienlaikus izzinot arī iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, iespējām un gatavību sniegt pašiem ieguldījumu savas dzīves vides un apstākļu uzlabošanā, sadarbībā ar pašvaldību.

Projekta mērķa grupas – Pūres pagasta iedzīvotāji un NVO.

Projekta ietvaros, iesaistot visa vecuma Pūres pagasta iedzīvotājus, sākot no skolnieka līdz pat senākajam senioram, notiks pirmais Pūres pagasta iedzīvotāju forums. Plānots novadīt četrus dažādus forumus, atsevišķi katrā Pūres pagasta ciemā – Pūrē, Dzintarā un Lamiņos, kā arī organizējot Forumu bērniem/jauniešiem. Forumu mērķis noskaidrot iedzīvotāju vajadzības, gatavību konstruktīvai sadarbībai ar pašvaldību, kā arī rosināt iedzīvotājus iesaistīties savas kopienas attīstībā. Foruma noslēguma pasākumā oktobrī iedzīvotājiem, pašvaldību darbiniekiem un vietējiem masu medijiem tiks prezentēti četru atsevišķi notikušo forumu rezultātu kopsavilkums.

предоставил финансирование: 6 766,96 EUR / 4 755.85 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/068/34
Исполнитель проекта: Biedrība "Pūres Dzirnas"
Место реализации: Pierīgas plānošanas reģions, Tukuma novads, Pūres pagasts
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.