Начало > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Latviešu organizāciju kapacitātes stiprināšana Īri[..]

sif-jauns-kras


Latviešu organizāciju kapacitātes stiprināšana Īrijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir izglītot latviešu organizāciju aktīvistus un stiprināt latviešu organizāciju darbību Īrijā.

Lai saglabātu saikni ar Latviju, mēs uzskatām, ka Īrijā ir nepieciešamas spēcīgas uz zināšanām balstītas latviešu organizācijas, kas vienlaikus var darboties gan atbildīgi, gan arī praktiski.

Projekta ietvaros ir plānots rīkot divu dienu informatīvi izglītojošu semināru sabiedrisko organizāciju, kopu un nedēļas nogales skolu vadītājiem un pārstāvjiem, apskatot un diskutējot, kā arī sagatavojot praksē pielietojamus materiālus par sekojošiem tematiem:
- Datu aizsardzība. Sabiedrisko organizāciju pienākumi un subjekta tiesības;
- "Izdegšana" sabiedriskā darbā. Ko tas nozīmē un kā to novērst?

предоставил финансирование: 7 493,00 EUR / 5 266.11 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/03/02
Исполнитель проекта: LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ (LKFĪ) / LATVIAN CULTURE GROUP IN IRELAND
Место реализации: Īrija - Castlebar, Co Mayo
Период проетка: 01.04.2020.-30.10.2020.