Home > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Hels[..]

sif-jauns-kras


Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Search projects

Projekta "Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos" galvenie mērķi: latviešu tautas mākslas, aktiermākslas, literatūras un tradīciju pieejamība latviešu un jauktajām latviešu ģimenēm Somijā, īpaši ievērojot jaunāko paaudzi, bērnus un jauniešus. Pasākums, kā ik gadus ierasts, paredzēts kā vienas dienas pasākums rudenī, kā neformāli, sadzīviska rakstura latviešu svētki, kur to dalībniekiem tiks piedāvāta daudzveidīga, daudzdisciplināra programma, tai skaitā arī aktīva pasākuma apmeklētāju iesaistīšana.

Pasākuma programmā: latviešu teātra pulciņš Helsinkos "MADteatteri" (vadītāja Alise Polačenko) piedāvās jautrās pasakas visai ģimenei "Sarkangalvīte un vilks" jauno sezonu; deju kopa "Aurora" (vadītāja Aiga Turuka) un bērnu deju pulciņš (vadītāja Santa Bürkland) uzstāsies ar latviešu tautas dejām; etnomuzikoloģe Zane Uitto ar grupu - tautas mūziķi, akordeonisti no Latvijas Silviju Puķīti - vadīs dančus; visas pēcpusdienas laikā pirmsskolas un skolas vecuma bērni tiks iesaistīti komiksu veidošanas darbnīcā mākslinieces Rebakas Lukošus vadībā, pēc kuras tiks veidota pop up izstāde.

Amount of Grant Awarded: 3 028,00 EUR / 2 128.09 LVL;
Project number: 2020.LV/DP/13/14
Project Promoter: Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas / Latvialais-suomalaisten perheiden yhdistys Laivas ry
Place of implementation: Somija-Helsinki
Duration of the project: 01.09.2020.-31.10.2020.