Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Alianses Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai pārstāvja darbības Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē nodrošināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir nodrošināt biedrības ievēlētā pārstāvja Āra Ādlera efektīvu darbību NVO un Ministru kabineta sadarbības īstenošanas memoranda padomē.

Projekta rezultātā būtiski tiks uzlabota ievēlētā pārstāvja komunikācija ar pārstāvētajām organizācijām, pieaugusi sabiedrības informētība par Memoranda padomes darbu un lemtajiem jautājumiem kā arī kāpināta interese par līdzdalību.

Projekta rezultātā uzlabosies plašākas Pilsoniskās sabiedrības zināšanās un faktos balstītu lēmumu pieņemšana memoranda padomē.

Projekta mērķi tiks sasniegti ar spēju pilnvērtīgi sagatavoties un aktīvi piedalīties memoranda padomes sēdēs, nodrošināt proaktīvu darbību aktualitāšu virzīšanā, sadarbības aktivizēšanā ar citām NVO, aktīvi līdzdarbojoties Memoranda padomes vispārējo mērķu sasniegšanā 2021. gadā un informatīvas kampaņas “Ko NVO dara Memoranda padome’?” īstenošanu.

Projekta mērķa grupa ir tās NVO, kas aktīvi seko Memoranda padomes darbam un līdzdalībai valsts pārvaldē kopumā.

Регионы: Rīga
предоставил финансирование: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai Attīstībai"