eea_sif_logo


Jauniešu centra telpu remonts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir stiprināt ebreju kopienas darbības kapacitāti un veicināt tās attīstību, īstenojot Rīgas Ebreju kopienas nama Jauniešu centra telpu remontu un atbilstoši tās aprīkojot. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izremontēt Jauniešu centra telpas;
- iegādāties un uzstādīt aprīkojumu Jauniešu centrā;
- pēc remonta (un projekta): - rīkot nodarbības maziem bērniem (3-5), pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem; - organizēt pusaudžu klubu reizi nedēļā un studentu klubu reizi mēnesī; - organizēt jauno ģimeņu klubu.

Projekta rezultāti: Projekta rezultātā izremontēts Jauniešu centrs, kurā aktivitātes var veikt ne mazāk kā 400 bērni un jaunieši no 2 līdz 35 gadiem. Jauniešu centrā izveidota multifunkcionāla klase, bērnu istaba, birojs, halle, koridors un saimniecības telpas - kopā 175,50 kv.m.platībā. Centrs aprīkots ar mēbelēm, biroja, sadzīves un datortehniku. Veikti publicitātes pasākumi (informācija par projektu latviešu un krievu valodā ievietota kopienas mājas lapā www.jews.lv).
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Skolēni
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 32008.78 LVL / 45 544.39 EUR
Izlietotais grants: 28807.70 LVL / 40 989.66 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/1-11/02
Projekta īstenotājs: Rīgas Ebreju kopiena
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://www.jews.lv
Statuss: Pabeigts