esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Latvijas gruzīnu integrācija Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas gruzīnu valstisko piederību un lojalitāti, rosināt pilsoniskās līdzdalības veicināšanu un pašiniciatīvu, saglabāt un popularizēt gruzīnu kultūras mantojumu, stiprināt organizācijas “Samšoblo” kā kultūras aģenta lomu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt latviešu valodas kursus;
- organizēt gruzīnu valodas kursus bērniem un pieaugušajiem;
- rīkot semināru “Projektu plānošana un izstrāde”;
- iegādāties aprīkojumu;
- organizēt gruzīnu tradicionālo deju kursus;
- izveidot gruzīnu tradicionālo deju pašdarbības kopu.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēti latviešu valodas kursi (20 biedrības biedri);
- Noorganizēti gruzīnu valodas kursi pieaugušajiem (20 biedrības biedri) un bērniem (15 bērni);
- Izveidota pašdarbības deju kopa un noorganizēts gruzīnu tradicionālo deju kurss (10 biedrības biedri un biedrības atbalstītāji).
- Noorganizēts seminārs „Projektu plānošana un izstrāde” (10 biedrības biedri);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - krēsli, grāmatplaukts, tāfele, multifunkcionāla biroja iekārta, kopētājs, portatīvais dators un multimediju projektors;
- Dalība konferencē „Georgian-Latvian Relation: Past, Present and Future Perspectives” un Baltijas Starptautiskās akadēmijas gruzīnu kultūras dienu pasākumā;
- Veikti publicitātes pasākumi (reportāža Latvijas Radio 4 (30 min.), informācija ievietota biedrības mājas lapā www.georgia.lv).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 25809.74 LVL / 36 723.95 EUR
Использованный грант: 21361.61 LVL / 30 394.83 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/1-15/03
Исполнитель проекта: Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.georgia.lv
Cтатус: проект осуществлён