esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Gruzīnu kultūra Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas sabiedrību ar gruzīnu tautas kultūras mantojumu, vienlaicīgi veicinot pašu Latvijas gruzīnu interesi un lepnumu par savu etnisko izcelsmi, dzimteni un tās kultūru. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- izveidot vīriešu vokāli instrumentālo pašdarbības ansambli;
- iegādāties gruzīnu tautas tērpus un instrumentus;
- īstenot komandējumu uz Gruziju, Tbilisi;
- īstenot dažādu valstu gruzīnu un Latvijas dažādu tautību mākslinieku plenēru;
- organizēt gruzīnu kultūras dienas.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Noorganizēts dažādu valstu gruzīnu un Latvijas 4 dažādu tautību mākslinieku plenērs (15 mākslinieki: 1 no Krievijas, 1 no Vācijas, 1 no Zviedrijas, 2 no Dānijas, 3 no Gruzijas un 7 no Latvijas);
- Noorganizētas Gruzīnu kultūras dienas (16 mākslinieki, 500 apmeklētāji), pasākuma publicitāte nodrošināta laikrakstā „Auseklis", kā arī caur interneta portāliem www.draugiem.lv un www.ss.lv.;
- Iegādāti 6 gruzīnu tautas mūzikas instrumenti: doli, 2 panduri, duduki, salamuri un akordeons;
- Iegādāti 8 tradicionālie gruzīnu tautas tērpi;
- Veikti publicitātes pasākumi (informācija publicēta biedrības mājas lapā www.georgia.lv, kā arī 13 dažādās interneta vietnēs (easyget.lv, tvnet.lv, zinas.nra.lv, kasjauns.lv, draugiem.lv u.c.), sniegta reportāža Latvijas Radio 4 programmā).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 31177.53 LVL / 44 361.63 EUR
Использованный грант: 23522.92 LVL / 33 470.10 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-48/11
Исполнитель проекта: Latvijas gruzīnu biedrība "Samšoblo"
Партнер: Biedrība "Limbažu rajona Māklsinieku organizācija"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.georgia.lv
Cтатус: проект осуществлён