eea_sif_logo


Grāmata "Latvijas vēsture" krievu valodā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķi ir:
- Nodrošināt krievu plūsmas skolēnu vēstures zināšanas par Latvijas tautas un valsts veidošanos un attīstību;
- sekmēt nacionālas un valstiskas identitātes apzināšanos
- veidot demokrātiskus, lojālus, patriotiskus un valstiski atbildīgus jaunos Latvijas Republikas pilsoņus
- sekmēt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pārstāvju zināšanas par Latvijas vēsturi
- sekmēt latviešu diasporas Krievijā un NVS valstīs, it īpaši jaunākās paaudzes zināšanas par savas etniskās dzimtenes vēsturi, īpaši ņemot vērā šīs pilsoņu daļas ierobežotās valsts valodas zināšanas Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts izdot grāmatu „Latvijas vēsture” krievu valodā un dāvināt 1600 eksemplārus Latvijas skolu ar krievu valodas apmācības valodu bibliotēkām, divplūsmu – latviešu/krievu skolu bibliotēkām, Latvijas mazākumtautību biedrību bibliotēkām gan arī nogādāt latviešu biedrībās Krievijā un NVS valstīs.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izdota bezmaksas grāmata "LATVIJAS VĒSTURE" krievu valodā (1600 eks.).
- Noorganizēti grāmatas atvēršanas svētki un grāmatas prezentācija.
- Grāmatas izplatītas skolām, kurās mācības notiek krievu valodā.
- Daļa grāmatu izsūtītas latviešu diasporām NVS reģionā, Ukrainā, Izraēlā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī latviešu biedrībām Krievijā (11 latviešu biedrības Krievijas Federācijā, 1 biedrība Gruzijā, 1 biedrība Baltkrievijā, LR vēstniecība Lietuvā, Igaunijā, Izraēlā, KF, Ukrainā);
- Informācija ievietota izdevniecības mājas lapā www.jumava.lv.
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Skolēni,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: Individuālais komersants
Регионы: Visa Latvija
Грант: 33500.00 LVL / 47 666.21 EUR
Использованный грант: 30000.00 LVL / 42 686.15 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/2-10/18
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jumava"
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
Tелефон: 29447794
Факс: 67280314
www: http://www.jumava.lv
Cтатус: проект осуществлён