Начало > Источники финансирования

eea-norway


Ļaut pasaulei ienākt savās mājās

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās" ir viena no retajām organizācijām Rēzeknē un Rēzeknes rajonā, kas piedāvā iedzīvotājiem plašas iespējas izglītoties, būt informētiem un realizēt aktivitātes gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Piedāvātajā pakalpojumu klāstā ietilpst: dažādu Eiropas valodu kursu programmas (angļu, vācu, franču un spāņu valoda); skaidra un pieejama informācija par Eiropas Savienības likumdošanu un uzbūvi, iespēja darboties kultūras un sociālajā jomā Latvijā un Eiropas valstīs, Eiropas brīvprātīgā darba (EBD) programmas projektu koordinēšana Rēzeknē, starptautisku projektu vadīšana un dalība tajos, citu organizāciju atbalsts, konsultējot par sarptautsiku projektu organizēšanu u.c.

Biedrība 2007.gadā ieguva atbalstu administratīvo izmaksu segšanai "NVO darbības atbalsta programma" ietvaros. Projekts katru gadu paredz segt atsevišķas administratīvās izmaksas, lai nodrošinātu organizāciju attīstību, veicinot stratēģisko plānošanu, labas pārvaldības praksi, resursu pārvaldi un organizācijas tēla veidošanu. Projekta ietvaros tika veikti arī nelieli remontdarbi, kuros piedalījās ne tikai visi organizācijas darbinieki, bet arī vairāki jaunieši no Itālijas, Apvientotās Karalistes un Vācijas, kas Rēzeknē ieradušies brīvprātīgā darba programmas ietvaros. Saņemtais finansējums palīdzējis īstenota pārējos organizācijas uzdevumus, neraizējoties par telpu trūkumu un darbinieku atalgojuma nodrošināšanu darbam starptautisku pasākumu organizēšanā un plašas mērķa grupas iesaistei.

Organizācijas galvenā mērķa grupa ir jaunieši. "Liela daļa jauniešu nekad nav bijusi nevienā no Eiropas valstīm naudas trūkuma un nabadzīgo ģimenes apstākļu dēļ. Pateicoties mūsu darbībai tika īstenoti vairāki starptautiskie jauniešu projekti, un Rēzeknes jauniešiem ir dota iespēja satikt jauniešus no Eiropas valstīm, sarunāties un socializēties ar viņiem, mainīt viņu viedokļus un uzskatus par Eiropas Savienību, jauniešu sadzīvi šajās valstīs, uzzināt vairāk par šo valstu kultūru, tradīcijām un valodu, darboties kopā," stāsta projekta vadītāja Jūlija Danilina. Kopš 2007.gada organizētas daudz jauniešu apmaiņu dažādās Eiropas valstīs: Itālijā, Turcijā, Spānijā, Vācijā, Polijā, Francijā, Portugālē un Grieķijā; kopumā apmaiņas projektos iesaistīti 150 jaunieši no Rēzeknes un tuvākās apkārtnes. Apmaiņu laikā skartas vairākas īpaši jauniešiem nozīmīgas jomas: starpkultūru izglītība, reliģija, teātris, attiecības Eiropas valstu starpā no II Pasaules kara līdz mūsdienām, Eiropas konstitūcijas apspriešana, dažādu dzīvesveidu iepazīšana, sports u.c. Soņa Železņakova no Rēzeknes 2.vidusskolas dalās savos iespaidos par jauniešu apmaiņas pieredzi: „Es piedalījos Jauniešu apmaiņā „Ekoloģiskā pārstrāde Eiropā" Itālijā. Man tā bija jauna pieredze kas sniedza iespēju uzlabot angļu valodas zināšanas, iemācīties rast izeju no dažādām situācijām. Projekts sniedza daudz pozitīvu emociju, palīdzēja atrast jaunus draugus no citām valstīm un vēl tuvāk sadraudzēties ar vecajiem, vārdu sakot, dāvāja jaukāko nedēļu manā dzīvē!"

Vienlaicīgi "Pasaule mūsu mājas" organizējusi plaša mēroga pasākumus Rēzeknē, uzņemot pārstāvjus no daudzām Eiropas valstīm. Atsevišķos pasākumos dalībnieki pārstāvējuši pat 22 valstis. Piemēram, 2008.gadā organizēts 16.Eiropas Tautu festivāls, kas ik gadu pulcē vairākus simtus dalībnieku. "Šis festivāls notiek katru gadu citā valstī un 2008.gadā Rēzekne kļuva par festivāla mājvietu, bet "Pasaule mūsu mājās" - par tā organizatoru. Šis festivāls ir ļoti plašs kultūras pasākums, kurā piedalījās 582 dalībnieki no 15 Eiropas valstīm. Katru valsti pārstāvēja 40-60 cilvēku delegācija - sportisti, mākslinieki, pašvaldību darbinieki u.c. Vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu viesu piedalījās festivāla pasākumos kā skatītāji katru dienu. Jūs varat iedomāties cik plašs bija organizatoriskais darbs, lai īstenotu šo pasākumu..." ar priecīgu nogurumu atceras Jūlija. "Veikalos, uz ielām, visur skanēja dažādas valodas, vietējiem iedzīvotājiem tā bija vienreizēja iespēja ieraudzīt tik dažādu nacionalitāšu pārstāvjus savā pilsētā, reģionā. Festivāla dienās katra valsts atklāja savas tautas kultūru, nacionālos tērpus, tradīcijas un arī ekonomiku. Notika dažādas tematiskās sacensības, izstādes, koncerti, sporta aktivitātes un tika veicināta labāka sapratne un draudzība starp nacionalitātēm, kultūrām, pilsētām un valstīm. Šis festivāls vieno ne tikai dažādu tautību, bet arī dažādu vecumu cilvēkus. Tādā veidā tiek īstenots festivāla mērķis - veicināt toleranci un sadarbību Eiropas tautu starpā."

2008.gada augusta beigās tika organizēta starptautiskās jauniešu apmaiņas „Eiropas pagātne, tagadne un nākotne", kurā piedalījās Eiropas valstu jaunieši no Latvijas, Francijas, Vācijas, Spānijas un Rumānijas. Galvenā projekta aktivitāte bija kultūru iepazīšana ne tikai caur valodu, bet arī žestiem, mīmiku, kustībām. Apmaiņas laikā jaunieši daudz improvizēja, spēlēja dažādas etīdes un režisora vadībā (Albinu Warette no Francijas) veidoja izrādi, kurā piedalījās visi 45 dalībnieki un kuru aplūkot bija ieradušies vismaz 700 skatītāji. "Izrādē, kas notika uz ielas, mēs izmantojām žestu valodu - caur ķermeni un emociju mēs parādījām skatītājiem mūsu idejas un pārdomas." Atsevišķos momentos dalībnieki runāja un dziedāja katrs savā dzimtajā valodā, tādejādi atspoguļojot Eiropas valodu daudzveidību un vienlaicīgi arī vienotību. "Šajā mirklī katrs skatītājs un aktieris varēja saprast viens otru, runājot svešās valodas, jo tēmas, kuras mēs aizkārām izrādē un veids kā mēs to prezentējām skatītājiem, ļāva apzināt un saprast visu notiekošo."

Eiropas brīvprātīgā darba ietvaros biedrība koordinējusi 31 Eiropas jaunieša darbību kādā no Rēzeknes organizācijām, kas nodarbojas ar sociāliem projektiem, Rēzeknes logopēdiskajā internātskolā, pensionāru dienas centrā u.c. Tajā pašā laikā 8 Rēzeknes un rajona jaunieši devušies uz Spāniju, Portugāli, Vāciju un Franciju, lai iegūt prakses pieredzi, strādājot dažādās sabiedriskajās organizācijās. „Es esmu no Francijas. Es strādāju Valodu un kultūras centrā „Pasaule mūsu mājās", izplatu informāciju par savas valsts kultūru un tradīcijām, piedalos dažādos pilsētas kultūras pasākumos, organizēju aktivitātes centrā. Uzskatu, ka Rēzeknes iedzīvotājiem ir nepieciešamība pēc saskarsmes ar citu tautu pārstāvjiem, viņi maz zina par Eiropu, par citām kultūrām. Man ļoti patīk tas, ko es daru un ko dara organizācija „Pasaule mūsu mājās"," stāsta Elsa Vilanova.

Atbildot uz jautājumu - kas izdevās labāk, nekā plānots, Jūlija pārliecināti saka: "Viss! Viss tiešām viss izdevās daudz labāk par sākotnēji cerēto!"

 

 

 

 

 

 

2009.gada oktobrī