ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Augsim laikam līdzi!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai (5.3.1 )"

Meklēt projektus
Prioritāte: Akadēmiskie pētījumi
Reģioni: Latgales reģions
Piešķirtais finansējums: 14 342,22 LVL / 20 407.14 EUR
Projekta īstenotājs: Balvu pilsētas dome
Īstenošanas vieta: Latgales reģions, Balvu rajons, Balvu pilsēta
Juridiskā adrese: Sporta iela 1, Balvi, LV-4501