eslogo


Kultūru dialogi Vidzemē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 99 857,25 EUR (90% ) LVL / 142 084.07 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/1-85/11
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Vidzemes attīstības aģentūra"
Sadarbības partneris: Zilākalna pagasta padome
Jaungulbenes pagasta padome
Burtnieku novada dome
Madonas rajona Lazdonas pagasta padome
Pededzes pagasta padome
Valkas pilsētas dome
Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome
Liepas pagasta padome
Liepnas pagasta padome
Ķoņu pagasta padome
Īstenošanas vieta: Vidzeme - Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas, Valmieras rajoni Igaunija - Valga, Viru Krievija - Pleskava
Kontaktinformācija: Elīna Muižniece
Tālr.: 67852933
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Videofilma „Kultūru dialogi Vidzemē"; Informatīvā kampaņa (informatīvs stends, „Ceļojošais autobuss", Vidzemes mazākumtautību kultūras diena Rīgā); Mazākumtautību kolektīvu kapacitātes palielināšana (pieredzes apmaiņas braucieni, radošā vasaras nometne); Pasākumi „Kultūru dialogi" (dejas, dziesmas, kulinārija, folklora, literatūra, tradīcijas, amatniecība, bērnu kultūra, teātris & dramaturģija); Noslēguma konference
Īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2008. gada 30. aprīlis)