eslogo


Akcija „Atvērtā skatuve - atvērtā sirds"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Переходная программа Европейского Союза 2006-2007
Программа: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Поиск проектов
предоставил финансирование: 61 120,96 EUR (90% ) LVL / 86 967.29 EUR
Номер проекта: 2005/017-495-03-01/2-26/46
Исполнитель проекта: Daugavpils rajona padome
Место реализации: Latgale - Daugavpils rajons
Контактная информация: Sandra Balode
Tālr.: 65476831, 25977458
E-pasts: ;
galvenas_aktivitates: Mācību programma komunikācijas prasmju attīstīšanai; Amatierteātra izrādes iestudēšana; Izbraukuma izrādes; Seminārs par neiecietību sociālajiem darbiniekiem; Buklets, kas popularizēs teātra metodes pielietošanu izpratnes veicināšanai par dažādu sociālo grupu vajadzībām un iespējām
Период проетка: 12 mēneši (2008. gada 31. oktobris)