eslogo


Pētījums par etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES Pārejas programma 2006-2007
Programma: Grantu shēma "Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā"

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 55 875,24 EUR (90% ) LVL / 79 503.30 EUR
Projekta numurs: 2005/017-495-03-01/3-6/25
Projekta īstenotājs: Jelgavas dome
Īstenošanas vieta: Zemgale - Jelgavas rajons
Kontaktinformācija: Mārīte Ieviņa
Tālr.: 63005506
E-pasts:
Galvenās aktivitātes: Pētījuma veikšana par sabiedrības etnisko integrāciju Jelgavas pilsētā; Analīzes veikšana par sabiedrības etniskās integrācijas veicināšanas politikas instrumentiem un līdzšinējo pieredzi Latvijā; Jelgavas sabiedrības etniskās integrācijas politikas precizēšana; Rezultātu prezentēšana (buklets, informācija internetā, konference)
Īstenošanas ilgums: 8 mēneši (2008. gada 30. maijs)