Sākums

Pieredzes apmaiņas vizīte, meklējot jaunas pieejas, ES un citu finanšu instrumentu ietvaros

Sabiedrības integrācijas fonda projekts

Pieredzes apmaiņas vizīte, meklējot jaunas pieejas, ES un citu finanšu instrumentu ietvaros

Ņemot vērā jau Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) līdzšinējo pieredzi ārvalstu finanšu instrumentu administrēšanas jomā, kā arī to, ka Latvija drīzumā uzsāks darbu pie jaunā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas perioda (2014.-2020.gads), SIF uzskata par būtisku iepazīties un izzināt citu valstu, īpaši Skandināvijas valstu pieredzi ES programmu prioritāšu izvirzīšanā un administrēšanā. Skandināvijas valstis tika izvēlētas, ņemot vērā reģiona  pieredzi ilgtermiņā, veiksmīgi ieviešot ES fondus un citas valsts un ārvalstu atbalsta programmas. Šī gada 2011.gada septembrī un oktobrī astoņi SIF darbinieki projekta „Pieredzes apmaiņas vizīte, meklējot jaunas pieejas, ES un citu finanšu instrumentu ietvaros” (The exchange of experience in findings new approaches on EU and other financial programmes management) ietvaros devās  pieredzes apmaiņas un sadarbības stiprināšanas vizītē uz Zviedriju un Somiju. Vizītes galvenais uzdevums bija SIF darbinieku profesionalitātes pilnveidošana un zināšanu kapacitātes celšana, Eiropas Sociālā fonda aktivitātāšu administrēšanas jautājumos. Pieredzes apmaiņas braucieni tika līdzfinansēti no Nordic-Baltic Mobilitātes programmas publiskajai pārvaldei (Nordic-Baltic Mobility Programme Public Administration).

Laikā no 12. - 15.septembrim notika pieredzes apmaiņas vizīte Stokholmā (Zviedrijā).
Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas šādas institūcijas:

!!! Zviedrijā Eiropas Sociālā fonda ietvaros tiek sniegts īpašs atbalsts gan potenciālajiem projektu iesniedzējiem, gan projektu īstenotājiem  projektu iesnieguma sagatavošanas jautājumos, dzimumu vienlīdzības principu īstenošanas sekmēšanā, kā arī informācijas un pakalpojumu pieejamības cilvēkiem ar invaliditāti ievērošanā visā projekta dzīves ciklā, t.i. sākot no projekta plānošanas, , ieviešanas līdz novērtēšanai.

!!! Aicinām apskatīt Handisam filmas par to – kā ir būt izslēgtam no „normālās” dzīves, ja tev ir kāda veida invaliditāte:  www.animech.com/?page_id=1045

Laikā no 11. - 14.oktobrim notika pieredzes apmaiņas vizīte Helsinkos (Somijā).
Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika apmeklētas šādas institūcijas:

!!!  Lai iepazītos ar Somijas Eiropas Sociālā Fonda nacionālajām attīstības programmām (National Development Programmes), aicinām apmeklēt: www.structuralfunds.fi

Kontaktinformācija:

Ilze Dūmiņa, SIF Projektu nodaļas programmu koordinatore
Tel. 67078187
e-pasts:

Informācija  ir sagatavota Nordic-Baltic Mobilitātes programmas publiskajai pārvaldei līdzfinansētā SIF projekta „Pieredzes apmaiņas vizīte, meklējot jaunas pieejas, ES un citu finanšu instrumentu ietvaros” ietvaros.
Finansējums piešķirts no  Nordic-Baltic Mobilitātes programmas publiskajai pārvaldei (Nordic-Baltic Mobility Programme Public Administration)  70%
Par materiāla saturu pilnībā atbild SIF

Nordic-Baltic Mobility programmas tīmekļa vietne: http://www.norden.ee/en/grants/public-administration.html