Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina ierobežot[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina ierobežotu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Sociālā fonda ietvaros

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Šodien, 20.jūnijā Sabiedrības integrācijas fonds izsludina ierobežotu projektu iesniegumu atlasi 3 aktivitātēs, kas tiek finansētas ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālo atbalstu. Šīs ir pirmās programmas, ko Sabiedrības integrācijas fonds izsludina 2007.-2013.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas perioda ietvaros.Sabiedrības integrācijas fonds izsludina konkursu 3 aktivitātēs darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" ietvaros:

"Politikas veidošanas, ieviešanas un tās ietekmes izvērtēšanas pilnveidošana", kuras mērķis ir uzlabot politikas plānošanas, ieviešanas un politikas ietekmes novērtēšanas kvalitāti, nodrošinot visu lēmumu pieņemšanā iesaistīto pušu (valsts pārvalde, pašvaldības, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas) zināšanu un prasmju pilnveidošanu un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo atbalsta instrumentu attīstību. Kopējais apakšaktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 8 097 472 LVL. Finansējums vienam projektam ir no 900 000 LVL līdz 3 000 000 LVL;

"Administratīvo šķēršļu mazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana", mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi un mazināt admi­nistra­tīvos šķēršļus iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām, palielinot publiskās pārvaldes sniegto pamatpakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 2 533 112 LVL. Finansējums vienam projektam ir no 1 000 000 LVL līdz 1 500 000 LVL;

"Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība", kuras mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejas ieviešanu valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos, kā arī cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādi un ieviešanu. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 6 174 333 LVL. Finansējums vienam projektam ir no 900 000 LVL līdz 5 500 000 LVL.

Projektu atlase visās aktivitātēs ir izsludināta pirmo reizi. Projektus varēs iesniegt Valsts kanceleja, kas ir atbildīga par vienotas valsts politikas plānošanas un īstenošanas koordinēšanu, taču projektu mērķa grupa būs ļoti plaša - valsts tiešās pārvaldes iestādes, pašvaldības, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes.

Projektu iesniegumus visās aktivitātēs var iesniegt līdz 2008.gada 25.augustam plkst. 17.00.

Ar konkursu nolikumiem un citiem saistošiem dokumentiem var iepazīties Fonda mājas lapā.