Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklāto p[..]

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklāto projektu iesniegumu atlasi un aicina uz informatīvajiem semināriem

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonds 2008.gada 29.jūlijā ir izsludinājis atklātu projektu iesniegumu atlasi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodar­binātība" 1.5.1.3.1.apakš­aktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" ietvaros, kas tiek finansēta ar Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar reģionālajiem Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centriem laika posmā no š.g. 12.augusta līdz 15.augustam rīko bezmaksas informatīvos seminārus par 29.07.2008. izsludināto atklāto projektu iesniegumu atlasi ESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.3.1.apakšaktivitātē „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" un apakšaktivitāti 1.5.1.3.2. „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī", ko paredzēts izsludināt visdrīzākajā laikā pēc MK noteikumu par apakšaktivitātes īstenošanu apstiprināšanas Ministru kabinetā.

Informatīvie semināri notiks:

12.augustā

Saldus

Saldus rajona Brocēnu novadā, viesu namā „Smukumuiža"

13.augustā

Balvos

Balvu Kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, Balvos LV-4501

15.augustā

Rīgā

Latvijas Universitātes Mazajā Aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā - LV 1586


Lūdzam iepriekš pieteikties semināriem pa tālruni 67281752. Dalība semināros ir bez maksas.

Semināru programma:

11:00 - 11.45

1.5.1.3.1. apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" un 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

- apakšaktivitāšu mērķi;

- projektu iesniedzēji un partneri;

- pieejamais finansējums;

- atbalstāmās darbības;

- projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

11.45 - 12:30

Kvalitātes vadība - iespējas, virzieni un riski

12:30 - 13:00

Kafijas pauze

13:00 - 14:00

Finanšu nosacījumi:

- attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

- projekta budžets (piemērs);

- informācija par iepirkumiem;

- projekta finansēšanas kārtība

14:00 - 14:45

Projekta iesnieguma sagatavošana (iesnieguma veidlapa, pievienojamie dokumenti) un iesniegšana, ieteikumi veidlapas aizpildīšanā

14:45 - 15:00

Jautājumi un atbildes

Apakšaktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" mērķis ir nodrošināt vienotu, stratēģisku, efektīvu un atklātu pieeju publiskās pārvaldes procesu īstenošanā, ieviešot kvalitātes vadības sistēmas, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā valsts un reģionu līmenī. Projektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerinstitūcijām. Apakšaktivitātē projektus var iesniegt vai kā partneri darboties tiešās valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes. Šīs institūcijas ir arī apakšaktivitātes mērķa grupa. Projekta ietvaros tiks atbalstītas darbības, kas saistītas ar projekta administrēšanu; kvalitātes vadības sistēmas vai tās elementu izveidi, ieviešanu un pilnveidošanu; ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītu aptauju, pētījumu veikšana; semināru organizēšana, apmācības ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu saistītos jautājumos; pieredzes apmaiņas pasākumi; informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Šajā apakšprioritātē paredzētas vismaz trīs atklātās projektu iesniegumu atlases. Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums ir 2 248 973 lati no tiem pirmajai projektu iesniegumu atlasei indikatīvi rezervēti 674 692 lati. Finansējums vienam projektam var būt no 5 000 līdz 25 000 latu. Projekta īstenošanas laiks ir trīs līdz 18 mēneši. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2008.gada 29.oktobris plkst. 17:00.

Apakšaktivitātes „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī" mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu, īpaši atbalstot institūcijas, kuras nodrošina nodokļu administrēšanu un finanšu plānošanu, vadību un uzskaiti, sniedz pakalpojumus komercdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas jomās kā valsts, tā reģionālā līmenī. Projektu iesniedzēji var darboties individuāli vai sadarbībā ar partnerinstitūcijām. Apakšaktivitātē projektus var iesniegt vai kā partneri darboties tiešās valsts pārvaldes iestādes, tiesas, institūcijas, kam deleģēti valsts varas uzdevumi, plānošanas reģioni, novadu pašvaldības un to iestādes. Šīs institūcijas ir arī apakšaktivitātes tiešā mērķa grupa. Projekta ietvaros tiks atbalstīti pakalpojumu kvalitātes izvērtēšanas pasākumi; pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas pasākumu izstrāde un ieviešana; pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde; pilnveidošana un adaptēšana; pieredzes apmaiņas pasākumi; apmācības, kā arī informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu. Šajā apakšprioritātē paredzētas vismaz trīs atklātās projektu iesniegumu atlases. Kopējais apakšaktivitātē pieejamais finansējums ir 1 967 851 lati no tiem pirmajai projektu iesniegumu atlasei rezervēti indikatīvi 509 355 lati. Finansējums vienam projektam var būt no 5 000 līdz 30 000 latu. Projekta īstenošanas laiks ir no 6 līdz 12 mēnešiem. Projektu iesniegumu atlase vēl nav izsludināta. Ar MK noteikumu projektu par apakšaktivitātes ieviešanu var iepazīties Ministru kabineta interneta mājas lapā www.mk.gov.lv sadaļā „Tiesību aktu projekti".

Apakšaktivitāšu īstenošanas kārtība noteikta 02.05.2008. MK noteikumos Nr. 395 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" un MK noteikumu projektā „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti „Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī". Detalizētāka informācija par projektu iesniegumu atlasi apakšaktivitātē "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" un projektu iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Brīvības ielā 40-39, vai fonda interneta mājas lapā: www.sif.lv sadaļā „Projektu konkursi-Eiropas Sociālais fonds".

Aicinām visus interesentus iepazīties ar MK noteikumiem par apakšaktivitāšu ieviešanu un piedalīties informatīvajos semināros! Lūdzam izplatīt šo informāciju Jūsu iespēju robežās!