esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Es Latgalei” un citu NVO kapacitātes un līdzdalības resursu stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projekta pasākumi versti uz; Biedrības “Es Latgalei” un citu Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības jomā darbojošos NVO administratīvās un līdzdalības kapacitātes stiprināšanu. Projekta īstenošanas laiks četri mēneši, kur laika projekts nodrošinās; kvalitatīvu projekta administrēšanu, biedrības līdzdalību Latvijas un ES sadarbības tiklos (Europa Nostra ), ārvalstu pieredzes izpēti un izpētes darba apkopojumu autordarbā, informatīvas pakas sagatavošanu un informatīva un izglītojošo semināra organizēšanu projekta mērķa grupai, projekta publicitāti biedrības mājaslapā www.eslatgalei.wordpres.com un masu medijos. Visi pasākumi tiks versti uz cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu lai nodrošinātu aktīvu mērķa grupas līdzdalību kultūrpolitikas procesos, sekmējot pieņemto politisko lēmumu kvalitāti.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros tika noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lielbritāniju. Iegūtā pieredze un zināšanas tika apkopotas autordarbā "Kultūras mantojuma politika un prakse Lielbritānijā". Biedrība "Es Latgalei" tika uzņemta ES kultūras mantojuma organizācijā "Europa Nostra", parakstīja NVO un MK sadarbības memorandu, tika izgatavoti 14 informatīvie plakāti par biedrības darbu un noorganizēts informatīvais un mācību seminārs "NVO un valsts institūciju sadarbība kultūras mantojuma jomā" , kurā piedalījās 31 dalībnieks no 8 NVO. Projekts ir nodrošinājis biedrības "Es Latgalei" pārstāvniecību Latvijas un ES sadarbības tīklos, lai efektīvi līdzdarbotos kultūrpolitikas procesos.
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2011-10-06
Projekta kopējais finansējums: 5 000.03 EUR / 3 514.04 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 4 650.02 EUR / 3 268.05 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 350.01 EUR / 245.99 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 5 000.03 EUR / 3 514.04 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 4 650.02 EUR / 3 268.05 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 350.01 EUR / 245.99 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/039
Projekta īstenotājs: Biedrība „Es Latgalei”
Uzsākšanas datums: 01.03.2011.
Pabeigšanas datums: 30.06.2011.
Juridiskā adrese: Vidus iela 4, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Telefons: 29421413
Fakss: 67951032
Statuss: Pabeigts