esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.2. apakšaktivitāte „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Meklēt projektus
Projekta \Ogres novada jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšana\ mērķis ir palielināt Ogres novada jauniešu organizāciju kapacitāti vietējā līmeņa līdzdalībā un jaunatnes politikas izstrādē, kā arī strukturēt līmeņa jaunatnes politiku Ogres novadā. Projekts sastāv no tādām aktivitātēm kā pieredzes apmaiņas ar citām pašvaldībām, kur jaunatnes politika ir izstrādāta un tiek īstenota, jauniešu dzīves kvalitātes izpēte, par jaunatnes lietām atbildīgas struktūras izveide (jaunatnes lietu konsultatīvā padome) un jauniešu tiešās līdzdalības veicināšana. Projekta mērķauditorija ir biedrības Creativus, Ogres jauniešu kluba \Projekta darbnīca\, Ogres Jauniešu domes, Ogres novada Jaunatnes veselības centra un Ogres Rotaract Kluba biedri. Projekts tiks īstenots Ogrē, Rīgas plānošanas reģionā un tā ilgums būs 12 mēneši. Projekta rezultātā tiks uzlabota Ogres novada jauniešu organizāciju kapacitāte jaunatnes politikas izstrādē un vietējā līdzdalībā. Projekta laikā tiks strukturēta jaunatnes politika Ogres novadā.

Projekta rezultāti: Projekta tiešā mērķa grupa bija Ogres novada jauniešu organizācijas un to biedri. Projekta īstenošanas laikā projektā tika iesaistīti 60 dalībnieki no Ogres novada jauniešu organizācijām (Creativus, Ogres jauniešu klubs "projektu darbnīca", Ogres jauniešu dome, Ogres novada Jaunatnes veselības centrs un Ogres Rotaract Klubs). Projekta aprakstā bija paredzēts iesaistīt 20 dalībniekus, iesaistīti 60. Apzināti labās prakses piemēri 10 Latvijas pašvaldībās. 35 jaunieši informēti par jaunatnes politiku, lobēšanu, labās prakses piemēriem, kļūdām, no kurām vajadzētu izvairīties. Apzināti 50 ārpus organizācijām esošo jauniešu viedokļi par jaunatnes problēmām un to risinājumiem. Izveidotas Ogres novada Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2013. - 2017.gadam, kas pēc projekta beigām tiks apstiprinātas kā pašvaldības plānošanas dokuments. Pamats plānošanas dokumenta izveidei - izstrādāts pētījums.5 dalībnieki ieguvuši pieredzi, zināšanas par pašvaldībā notiekošo darbu. Pašvaldībā oficiāli tiks izveidota Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kas savu darbu uzsāka šī projekta ietvaros. Noorganizēta 1 tikšanās projekta rezultātu izvērtēšanai un preses brīfings.Tiks veicināta sadarbība starp pašām organizācijām, kas turpmāk organizēs kopīgi arī citus pasākumus. Tiks veicināta sadarbība starp pašām organizācijām un pašvaldību, kas novērsīs informētības trūkumu no abām pusēm nākotnē un veicinās efektīvāku sadarbību.Projekta īstenošanas laikā 21 reizi plašsaziņas līdzekļos ievietota informācija par projektu: mājas lapās www.creativus.lv, www.ogrenet.lv, www.ogresnovads.lv, www.dzirkstele.lv, www.youtube.com, www.tvnet.lv. Laikrakstos "Ogrēnietis", "Ogres vēstis visiem".
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīgas reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-11-11
Projekta kopējais finansējums: 8 188.98 EUR / 5 755.25 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 7 533.88 EUR / 5 294.84 LVL;
  • Projekta nacionālā privātā finansējuma apjoms: 655.10 EUR / 460.41 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 8 208.27 EUR / 5 768.80 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 7 553.17 EUR / 5 308.40 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 655.10 EUR / 460.41 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/106
Projekta īstenotājs: Biedrība "Creativus"
Sadarbības partneris: Ogres Jauniešu klubs \Projektu darbnīca\
Uzsākšanas datums: 01.02.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Juridiskā adrese: Brīvības iela 15, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Telefons: +371 29620739
WWW adrese: http://www.creativus.lv
Statuss: Pabeigts