esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmas ieviešana Mērsraga ostas pārvaldē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Projekta mērķis - darbības efektivitāti, labāk organizēt cilvēkresursu vadību, stratēģisko plānošanu un risku vadību, ieviešot ISO 9001 kvalitātes vadības sistēmu. Projekta mērķa grupas – Mērsraga ostas pārvalde, tās darbinieki. Netiešā mērķa grupa ir visi ostas klienti. Projekta norises vieta ir Mērsraga ostas pārvalde, laiks 5 mēneši sākot no 2009. gada marta Galvenās projektā plānotās aktivitātes ir kvalitātes vadības sistēmas ISO 9001 ieviešana un sertificēšana. Lai tā tiktu pareizi pārvaldīta, projekta ietvaros tiks apmācīti visi ostas pārvaldes darbinieki. Lai informētu sabiedrību par projekta ieguvumiem, tiks veikta sabiedrības un klientu informēšana par projekta ieviešanu. Projekta aktualitāte: Mērsraga osta pēdējos gados ir strauji attīstījusies un kopš 2006. gada gandrīz dubultojusi pārkrauto kravu apjomus. Lai turpinātu straujo pārkrauto kravu pieaugumu ir svarīgi uzlabot produktu, procesu un pakalpojumu kvalitāti, līdz ar to paaugstināt klientu apmierinātības līmeni, uzlabot produktivitāti, optimizēt izmaksas un samazināt iespējamos zaudējumus, kas radītu vēl lielākas priekšrocības konkurences cīņā ar citām mazajām un lielajām ostām. Lai risinātu šo problēmu, tiks ieviesta kvalitātes vadības sistēma ISO 9001. Šīs sistēmas galvenās priekšrocības būs sekojošas: Tiks uzlabota procesu un pakalpojumu kvalitāte, līdz ar to paaugstināsies klientu apmierinātības līmenis, uzlabosies produktivitāte, optimizēsies izmaksas un samazināsies iespējamie zaudējumi, kas radīs priekšrocības konkurences cīņā; Tiks precizēta ostas darbība un palielināta personāla izpratne par ostas notiekošajiem procesiem, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti; Galvenie projekta rezultāti būs ieviesta kvalitātes vadības sistēma, kas tiks arī sertificēta. Tāpat tiks apmācīti arī visi ostas pārvaldes darbinieki un tiks veikta sabiedrības informēšana par projekta ieviešanu.

Результаты проекта: Projekts tika īstenots ar mērķi izstrādāt un ieviest kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2008, iesaistot un apmācot 20 Mērsraga ostas pārvaldes darbiniekus. Projekta ietvaros tika veikta kvalitātes pārvaldības sistēmas izstrāde, apkopojot visus procesus kvalitātes pārvaldības vadības rokasgrāmatā, izstrādāta ostas attīstības stratēģija, veikta iekšēja darbinieku apmācība un ārēja kvalitātes vadītāja apmācība, veikti vairāki publicitātes pasākumi elektroniskajos masu medijos kā BNS, Leta, www.diena.lv., www.lv.lv, kā arī publicēti raksti Rojas novada vēstīs (25.03.2010.) un Talsu Vēstīs (22.04.2010.) par projekta īstenošanu un kvalitātes vadības sistēmas sertifikāta iegūšanu. Pirms kvalitātes vadības sertifikācijas tika veikts iekšējais kvalitātes vadības sistēmas audits. Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas rezultātā ir standartizēti svarīgākie ostas darbības procesi, tādējādi atvieglojot ikdienas darba pienākumu veikšanu visiem darbiniekiem neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Ar iegūto Bureau Veritas Certification sertifikātu par ostas kvalitātes vadības sistēmas atbilstību standartam ISO 9001:2008, osta cer piesaistīt jaunus klientus no citām Eiropas valstīm, tādējādi palielinot ne tikai pārkrauto kravu apjomu ostā, bet nodrošinot arī tās turpmāko attīstību.
Правовой статус получателя: Pašvaldību iestāde
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2012-03-01
ESF финансирование: 25 660.88 EUR / 18 034.57 LVL;
  • ESF финансирование: 21 811.76 EUR / 15 329.39 LVL;
ESF награждено: 25 660.88 EUR / 18 034.57 LVL;
  • ESF награждено: 21 811.77 EUR / 15 329.40 LVL;
  • ESF награждено, частное: 3 079.31 EUR / 2 164.15 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/005
Исполнитель проекта: Mērsraga Ostas pārvalde
Дата начала проекта: 18.03.2009.
Дата окончания проекта: 17.04.2010.
Место реализации: Mērsraga osta, Mērsraga pagasts, Rojas novads
Юридический адрес: Mērsraga osta, Mērsraga pagasts, Rojas novads, LV-3284
Tелефон: 63235696
Факс: 63235696
Cтатус: проект осуществлён

Video materiāls par ISO kvalitātes standarta ieviešanu Mērsraga ostas pārvaldē: