esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.1.apakšaktivitāte „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana"

Поиск проектов
Projekts ,,Ieslodzījuma vietu pārvaldes kvalitātes vadības sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2000 prasībām”. Projekta mērķis ir elektroniska kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001 prasībām, lai nodrošinātu efektīvu un atklātu pieeju Ieslodzījuma vietu pārvaldes procesu īstenošanā. Mērķa sasniegšanu apliecinās elektroniska Kvalitātes vadības sistēma, kuras gala rezultāts būs ISO sertifikāts; apmācīti 102 darbinieki. Projekta mērķa grupa ir Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālā aparāta 102 darbinieki, kuri nodrošina apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildi. Projekta gala labuma saņēmēji būs apcietinātās un notiesātās personas (uz 13.10.2008 kopā 6616), kā arī pašvaldības un citi sadarbības partneri. Projekta īstenošanas vieta ir Rīga – Ieslodzījumu vietu pārvaldes Centrālais aparāts. Projektu plānots īstenot 12 mēnešu laikā. Projekta galvenās aktivitātes: projekta administrēšana; darbinieku apmācība; kvalitātes rokasgrāmatas izstrāde; aptaujas izstrāde un veikšana; pieredzes apmaiņas pasākums; kvalitātes sistēmas sertifikācija; informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultāti: ziņojums par funkciju analīzi, elektroniska kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, veikta aptauja, apmācīti 102 darbinieki, saņemts ISO 9001 sertifikāts. Projektu īstenos pamatā IeVP darbinieki, piedaloties apmācību semināros un iegūtās zināšanas izmantojot praktiski kvalitātes vadības sistēmas izveidē un ieviešanā.

Результаты проекта: Projekta īstenošanas rezultātā, finansējuma saņēmējs elektroniski izstrādāja un ieviesa kvalitātes vadība sistēmu, un rezultātā ieguva kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2008, kas apliecina, ka tiek nodrošināta iekšējās darbības veikšana pēc vienotiem principiem, kā arī aktuālo dokumentu veidlapu pieejamība un izmantošana pakalpojumu nodrošināšanai ieslodzītajiem. Projekta ietvaros tika veikta iestādes vadības sistēmas un funkciju analīze, izstrādāta kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata elektroniskā formātā, kā arī 94 iestādes darbinieki tika iesaistīti apmācībās par kvalitātes vadības sistēmu, tās izmantošanu elektroniskā vidē un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu, procesu aprakstu izstrādi. 7 darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā, kuras ietvaros tika apmeklēts LR Veselības ministrijas Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, kas arī šīs apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. ietvaros īstenoja projektu par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu. Pirms kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas tika veikti divi iekšējie kvalitātes vadības sistēmas auditi. Projekta ietvaros tika ievietota informācija par projekta aktivitātēm iestādes mājas lapā www.ievp.gov.lv, kas tika arī aktualizēta 4 reizes projekta īstenošanas periodā. Ar kvalitātes vadības sistēmas izstrādi iestādē tika sakārtotas darbinieku funkcijas un definēti procesi, līdz ar to turpmāk šī sistēma palīdzēs efektīvāk izmantot valsts budžeta finansējumu, tas, ir, pārskatot funkcijas un optimizējot tās vai papildinot, jo visi apraksti ir pieejami elektroniski.
Правовой статус получателя: valsts pārvaldes iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2011-09-05
ESF финансирование: 34 221.16 EUR / 24 050.77 LVL;
  • ESF финансирование: 29 088.00 EUR / 20 443.16 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 5 133.16 EUR / 3 607.61 LVL;
ESF награждено: 34 221.17 EUR / 24 050.78 LVL;
  • ESF награждено: 29 087.99 EUR / 20 443.16 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/016
Исполнитель проекта: Ieslodzījuma vietu pārvalde
Дата начала проекта: 01.01.2010.
Дата окончания проекта: 31.12.2010.
Место реализации: Stabu iela 89, Rīga
Юридический адрес: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009
Tелефон: 67208325
Факс: 67278697
www: http://www.ievp.gov.lv
Cтатус: проект осуществлён