eea-norway


Vides biedrības Krūzes kapacitātes paaugstināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir stiprināt biedrības „Vides biedrība Krūzes” kapacitāti, apmācot darbiniekus NVO pārvaldē un nostiprinot biedrības materiāli tehnisko nodrošinājumu. Biedrības ilgtermiņa plāns paredz sekmēt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību:
- uzlabojot gan pašreizējās, gan nākamo paaudžu dzīves kvalitāti,
- nodrošinot dzīvās dabas un fiziskās vides aizsargāšanu,
- nodrošinot ekoloģiskā dzīvesveida un latvisko tradīciju popularizēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā,
- izveidojot starptautisku bioloģiskās lauksaimniecības apmācību un pētniecības centru zemnieku sētā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 5 darbinieki cēluši kapacitāti dažādos mācību kursos (grāmatvedība, lietvedība, biznesa plānu sagatavošana, vadīšana, darbības analīze un plānošana, prezentācijas prasmes, ES struktūrfondi), veikts biroja telpu remonts, iegādātas biroja mēbeles un tehnika (krēsls, lampas, tāfele, dators, kopētājs, fotokamera), izdots buklets par biedrību, izveidota biedrības mājas lapa internetā www.ekokruzes.lv, sniegta intervija radio un presē, dalība LTV1 raidījumā "Zaļais īpašums", aktīva dalība ekoloģiskā dzīvesveida un bioloģiskās saimniekošanas popularizēšanā (dalība 9 pasākumos, novadīts 1 seminārs, uzņemtas 25 delegācijas).
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Vidzemes reģions
Грант: 31536.38 LVL / 44 872.23 EUR
Использованный грант: 27837.19 LVL / 39 608.75 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./1-9/04
Исполнитель проекта: Vides biedrība" Krūzes"
Дата начала проекта: 01.10.2007.
Дата окончания проекта: 30.09.2008.
www: http://www.ekokruzes.lv
Cтатус: проект осуществлён