eea-norway


100 kontakti - 100 iespējas Sentio attīstībā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"" institucionālo kapacitāti, piesaistot jaunus biedrus, organizējot informēšanas un publicitātes pasākumus, organizējot konsultācijas un pozitīvas pieredzes pārņemšanas pasākumus, iegādājoties biroja tehniku, veidojot jaunus sadarbības tīklus un kontaktus. Biedrības "Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio" ilgtermiņa mērķi ir vērsti uz aktīvo sieviešu iesaisti organizācijā, nodrošinot pozitīvo piemēru nodošanu, jauno uzņēmēju konsultatīvo atbalstu, izpratni un aktīvu iesaisti ES struktūrfondu, atbalsta programmu sagatavošanā un īstenošanā.

Результаты проекта: Projekta ietvaros organizācijai piesaistīti 7 jauni biedri, noorganizētas 2 tematiskas tikšanās biedrības pārstāvēm, uzņēmējām un ieinteresētajām personām, sniegtas ~80 konsultācijas projektu vadības un organizācijas brieduma novērtēšanas jomā, notikusi 1 pieredzes apmaiņas vizīte, iegādāta biroja tehnika (2 datori, fakss, kopētājs, printeris, projektors, fotoaparāts), izveidota biedrības mājas lapa www.usksentio.lv., noorganizēts projekta noslēguma pasākums, izdoti informatīvi bukleti, presē ievietotas 3 publikācijas, izveidots 1 TV sižets.
Приоритет: 7. Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 16112.37 LVL / 22 925.84 EUR
Использованный грант: 14501.13 LVL / 20 633.25 EUR
Номер проекта: NVOF2.1./6-1/20
Исполнитель проекта: Uzņēmīgo sieviešu klubs "Sentio"
Дата начала проекта: 01.12.2007.
Дата окончания проекта: 30.09.2008.
www: http://www.usksentio.lv
Cтатус: проект осуществлён