eea-norway


Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа укрепления дееспособности НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība" institucionālo kapacitāti, organizējot biedru apmācības un nodrošinot darbībai atbilstošas biroja telpas. Biedrības ilgtermiņa attīstības plāns paredz:
- likumu bāzes sakārtošanas veicināšanu, iesniedzot konkrētus priekšlikumus likumu formulējumiem (dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, dzīvokļa īpašuma likums);
- daudzdzīvokļu ēku renovācijas veicināšanu;
- juridisku konsultāciju sniegšanu un informatīvu pasākumu rīkošanu;
- dzīvokļu īpašnieku biedrību dibināšanas nepieciešamības popularizēšanu;
- semināru un apmācības programmu izstrādāšanu dzīvokļu īpašnieku biedrību biedriem.

Результаты проекта: Projekta ietvaros 1 darbinieks cēlis kapacitāti grāmatvedības kursos, iegādātas lietotas mēbeles biroja iekārtošanai (3 galdi, 2 atvilkņu bloki, 2 drēbju skapji, 6 kancelejas skapīši un 4 apmeklētāju krēsli), izveidota 1 jauna biedrība, noorganizēti 10 semināri par mājokļu apsaimniekošanas jautājumiem (284 dalībnieki), izstrādāts informatīvs materiāls par mājokļu apsaimniekošanu, informācija par projekta aktivitātēm ievietota reģionālajos laikrakstos (2 sludinājumi) un biedrības mājas lapā www.ldzis.lv.
Приоритет: 3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: NVO
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 33054.32 LVL / 47 032.06 EUR
Использованный грант: 21632.41 LVL / 30 780.15 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF2.2./1-11/03
Исполнитель проекта: Latvijas Dzīvokļu īpašnieku savienība
Дата начала проекта: 05.01.2008.
Дата окончания проекта: 31.10.2009.
www: http://www.ldzis.lv/
Cтатус: проект осуществлён