eea-norway


Meža īpašnieku apvienības "Bārbele" kapacitātes stiprināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti 2004-2009
Programma: NVO kapacitātes stiprināšanas programma (2004-2009)

Meklēt projektus
Projekta tiešais mērķis ir paaugstināt biedrības "Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"" institucionālo kapacitāti, iegādājoties nepieciešamos pamatlīdzekļus, apgūstot to lietošanu, iekārtojot biroja telpu, izveidot biedrības meža īpašumu datu bāzi, veicot biedru mežu īpašumu robežu sakārtošanu, pielietojot mūsdienīgas tehnoloģijas. Biedrības ilgtermiņa mērķi ietver:
- videi draudzīgas un ilgtspējīgas mežsaimniecības attīstību Latvijā,
- privāto meža īpašnieku interešu pārstāvēšanu,
- labas prakses un pieredzes apmaiņu.

Projekta rezultāti: Projekta ietvaros 28 biedri cēluši kapacitāti 2 semināros par meža īpašnieku mežu teritoriju sakārtošanas jautājumiem, piesaistīti 11 biedri, robežzīmes sakārtotas 23 biedriem, izremontētas un labiekārtotas telpas, iegādātas biroja mēbeles un aprīkojums (portatīvais dators, multifunkcionāla iekārta foto/video kamera, mobilais telefons, rācija, GPS iekārta un atbilstoša programmatūra meža teritoriju robežu sakārtošanai un iezīmēšanai), izveidota mājas lapa www.abmezi.lv, izveidots konsultāciju saņēmēju reģistrs, izveidota iekšējās lietošanas meža īpašumu datu bāze, informācija par projektu ievietota biedrības mājas lapā www.abmezi.lv un vietējā presē.
Prioritāte: 5. Ilgtspējīga attīstība
Mērķa grupa: NVO
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Zemgales reģions
Piešķirtais grants: 23349.87 LVL / 33 223.87 EUR
Izlietotais grants: 20743.89 LVL / 29 515.90 EUR
Projekta numurs: 2007.NVOF2.2./5-7/10
Projekta īstenotājs: Meža īpašnieku apvienība "Bārbele"
Uzsākšanas datums: 05.01.2008.
Pabeigšanas datums: 15.03.2009.
WWW adrese: http://www.mezaipasnieki.lv
Statuss: Pabeigts