Начало > Источники финансирования

eea-norway


Ciematu attīstība - ilgtspējīgas attīstības pamats

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils rajona iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos panākot tādu pilsoniskās sabiedrības attīstību, kurā iedzīvotāji iesaistās lēmumu pieņemšanā un tiek nodrošināta lēmumu pieņemšana „no apakšas uz augšu”. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izstrādāt 2 mācību programmas un organizēt mācību seminārus, kā arī noslēguma konferenci par ciematu attīstības pieredzi un iespējām reģionālā, nacionālā un ES līmenī,
- izstrādāt 10 ciematu attīstības plānus, kas nostiprinās jauna vietējās sabiedrības attīstību veicinoša lēmumu pieņemšanas modeļa “no apakšas uz augšu” darbību Daugavpils rajonā.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izstrādāti un publicēti 10 ciematu attīstības plāni,
- izstrādātas 2 apmācību programmas „Ciematu attīstības plānošana” un "Partnerības pieeja vietējās attīstības procesu īstenošanai lauku teritorijās",
- atbilstoši izstrādātajām apmācību programmām apmācīti vietējie lauku iedzīvotāji (13) un pašvaldību pārstāvji (23),
- sniegtas 140 stundu konsultācijas ciematu attīstības plānu izstrādē,
- noorganizēta projekta noslēguma konference.
Приоритет: 5. Ilgtspējīga attīstība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Latgales reģions
Грант: 40360.49 LVL / 57 427.80 EUR
Использованный грант: 35857.90 LVL / 51 021.20 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.1./59/04
Исполнитель проекта: Daugavpils un Ilūkstes novada partnerība "Kaimiņi"
Партнер: Biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs"
Дата начала проекта: 02.10.2007.
Дата окончания проекта: 10.01.2008.
www: http://www.daugavpils.partneribas.lv
Cтатус: проект осуществлён