Начало > Источники финансирования

eea-norway


Izglītojošu dokumentālo filmu par dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem veidošana Latvijas skolām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paaugstināt Latvijas sabiedrības un jo īpaši skolu jaunatnes izpratni par mūsu valsts dabas vērtībām un to aizsardzību. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz izgatavot un izdot DVD un demonstrēt LTV piecas dokumentālās filmas par šādiem aktuāliem dabas aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības jautājumiem: - purvu ekoloģisko vērtību, - krasta procesu dinamiku Baltijas jūras piekrastē, - palieņu pļavu nozīmi plūdu regulēšanā, - mežu nozīmi ekosistēmā un sugu saglabāšanu bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- izveidotas, izdotas un izplatītas 5 filmas DVD formātā (kopā 1500 eks.),
- izveidotās filmas demonstrētas LTV,
- sagatavoti un publicēti CD formātā 5 tēmu metodiskie materiāli (1500 eks.),
- noorganizēti 5 semināri visos Latvijas reģionos,
- veikti publicitātes pasākumi (raksti un publikācijas presē un internetā).
Приоритет: 12. Vides aizsardzība,3.1. Izglītība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Jaunieši,Skolēni,Nozaru speciālisti
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Грант: 98889.21 LVL / 140 706.67 EUR
Использованный грант: 88571.47 LVL / 126 025.85 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.1./72/08
Исполнитель проекта: Latvijas Dabas fonds
Партнер: Nodibinājums "Dokumentālā kino un foto apvienība ELM MEDIA"
Дата начала проекта: 01.01.2008.
Дата окончания проекта: 31.10.2009.
www: http://www.ldf.lv
Cтатус: проект осуществлён