Начало > Источники финансирования

eea-norway


Veselīga augstākā un profesionālā izglītība

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовые инструменти ЕЭЗ и Норвегии 2004-2009
Программа: Программа проектов НГО (2004-2009)

Поиск проектов
Projekta mērķis ir augstākās izglītības iestāžu studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu veselības aizsardzības, aprūpes un informētības uzlabošana. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- Izstrādāt pētījumu par pašreizējo studējošās jaunatnes veselības aizsardzības un aprūpes modeli, iesaistot studentu, skolēnu un jaunatnes NVO pētījuma rezultātu apspriešanā;
- Izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai un iepazīstināt ar priekšlikumiem atbildīgās institūcijas, NVO un sabiedrību;
- Sagatavot informatīvu materiālu (elektroniskā formātā) par studentu un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi mācību laikā;
- Izplatīt materiālu augstākās un profesionālās izglītības iestādēm, kā arī studentu un skolēnu NVO, atklāto lekciju veidā mācību iestādēs, kā arī publicēt LSVF mājas lapā.

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- veikts pētījums par studentu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu veselības aprūpes un aizsardzības sistēmu Latvijā (izdots 600 eks., piedalījās vairāk kā 1000 jauniešu no 16 vidējās izglītības mācību iestādēm, veiktas 6 ekspertu intervijas, un noorganizētas 2 ekspertu diskusijas (kopā 26 eksperti));
- sagatavoti 14 priekšlikumi situācijas uzlabošanai un ar tiem iepazīstināti 10 atbildīgo institūciju pārstāvji un 7 NVO;
- izstrādāts informatīvs materiāls par studentu un skolēnu tiesībām un iespējām saņemt veselības aprūpi (izplatīts augstskolām, koledžām un profesionālajām izglītības iestādēm, studentu padomēm, studentu NVO, publicēts vairākos interneta portālos, prezentēts lekciju veidā 7 mācību iestādēs);
- informācija par projektu un tā rezultātiem ievietota 9 dažādos interneta portālos;
- noorganizēta noslēguma konference (20 dalībnieki).
Приоритет: 11. Veselība,1. Akadēmiskie pētījumi
Целевая группа: Jaunieši,Skolēni
Правовой статус получателя: Nodibinājums
Регионы: Rīga
Грант: 26083.67 LVL / 37 113.72 EUR
Использованный грант: 22952.35 LVL / 32 658.25 EUR
Номер проекта: 2007.NVOF3.2./9/02
Исполнитель проекта: Latvijas Sabiedrības veselības fonds
Дата начала проекта: 01.01.2009.
Дата окончания проекта: 30.04.2010.
Cтатус: проект осуществлён