Home > Sources of funding

eea-norway


Esam līdzās!

Extended view
Source of Funding: EEA and Norwegian Financial Mechanism 2004-2009
Program: NGO Project Measure (2004-2009)

Search projects
Projekta mērķis ir uzlabota pieeja, ārstēšanās un rehabilitācijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām, kuriem ir cerebrālā trieka, Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- veikt pētījumu par cerebrālās triekas slimnieku ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām (kvantitatīvi un kvalitatīvi),
- organizēt speciālistu un vecāku darba grupas,
- organizēt rehabilitējošas vasaras nometnes bērniem ar cerebrālo trieku,
- piesaistīt sadarbības partnerus no ārvalstīm ar mērķi pieredzes apmaiņai šīs slimības ārstēšanā un rehabilitācijā.
- izveidot interneta forumu, kur plašāka sabiedrība varēs iegūt informāciju par šiem problēmjautājumiem, dalīties savā pieredzē un uzdot jautājumus gan speciālistiem, gan arī citiem vecākiem.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- noorganizētas 2 vasaras nometnes bērniem ar cerebrālo trieku (kopā 20 bērniem);
- veikts pētījums par cerebrālās triekas pacientiem Latvijā un tās ārstēšanas un rehabilitācijas iespējām Latvijā;
- noorganizētas 10 speciālistu darba grupas (iesaistīti 7 speciālisti);
- noorganizētas 5 vecāku darba grupas (iesaistīti 8 vecāki);
- izstrādāta koncepcija par ārstniecības un rehabilitācijas centra darbību bērniem ar cerebrālo trieku;
- izgatavoti 25 mini radio bērniem, kuriem ir cerebrālā trieka;
- izveidota sadarbība ar Igaunijas partneri - speciālistu, kas strādā ar bērniem ar cerebrālo trieku;
- veikti dažādi publicitātes pasākumi (izsūtītas 3 preses relīzes, bijušas 4 publikācijas masu medijos, 1 TV sižets, izgatavoti 100 lietussargi, 50 lietusmēteļi, izdoti 1000 bukleti ar projekta informāciju un 100 kalendāri ar bērnu darbiem).
Priority: 2. Bērni ar īpašām vajadzībām,11. Veselība,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Children with disabilities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Nodibinājums
Region: Rīga
Grant awarded: 134980.69 LVL / 192 060.22 EUR
Grant spent: 91360.83 LVL / 129 994.75 EUR
Project number: 2007.NVOF3.2./60/05
Project Promoter: Latvijas Bērnu fonds
Start date of project: 06.01.2008.
Project finish date: 31.01.2010.
www: http://www.lbf.lv
Status: Pabeigts