ESF-SIF-ES-Krasains2 Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds


Amatniecības un rokdarbu entuazistu apmācība un konsultācijas inovatīvas komercdarbības uzsākšanai pirmspensiju vecumā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2004-2006
Programma: ESF grantu shēma "Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai (3.3.3)"

Meklēt projektus
Īstenotāja statuss: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Reģioni: Rīga
Piešķirtais finansējums: 37969.84 LVL / 54 026.21 EUR
Projekta numurs: VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./0001/0119
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inventio"
Sadarbības partneris: Biedrība "Aģentūra UKSUS"
Uzsākšanas datums: 01.02.2007.
Pabeigšanas datums: 30.11.2007.
Juridiskā adrese: Saulīte Nr.35, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Telefons: 6135447
Fakss: 7400483
Statuss: Pabeigts