sif-jauns-kras


Dažādu tautību pensionāru integrācija sabiedrībā, izzinot latviešu tautas kultūras vērtības

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā 2002

Поиск проектов
ESF награждено: 775.96 LVL / 1 104.09 EUR
  • ESF награждено, частное: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Исполнитель проекта: SO Sociālās un psiholoģiskās palīdzības centrs "Mūsmājas"