sif-jauns-kras


Indras vidusskolas pāreja uz vispārējās izglītības ieguvi valsts valodā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2003

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 726.46 LVL / 1 033.66 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2003.E.7.-1./1.
Projekta īstenotājs: Krāslavas rajona Indras pagasta padome
Sadarbības partneris: Krāslavas rajona izglītības pārvalde